Spotkanie informacyjne Naszej Światowej Organizacji IFMA

W dniu dzisiejszym Nasza Światowa Organizacja IFMA zorganizowała spotkanie informacyjne dla jej członków.

1038

Kryzys pandemiczny od początku roku skutkował wieloma ograniczeniami w zakresie różnych dziedzin życia, w tym również dziedzinie sportu. Każda organizacja sportowa została kryzysem dotknięta – w tym również Nasza Światowa Organizacja IFMA oraz wszyscy jej członkowie.

Jednak po każdym nieszczęściu jest możliwość na odbudowę. Często też podczas tej odbudowy odkrywa się nowe rozwiązania, na które się wcześniej nie zwracało uwagi. To, czy ten okres odbudowy wykorzysta się na ulepszenie tego co już istniało zależy wyłącznie od tych, kogo odbudowa dotyczy.

Nasza Światowa Organizacja IFMA jest dużą organizacją, zrzeszającą wielu członków i otwartą na zmiany. Wie, że wraz z ograniczeniami płynącymi z tego kryzysu, przychodzi również możliwość adaptacji z implementacją kreatywnych rozwiązań. Dlatego też od początku kryzysu IFMA ściśle współpracowała z wieloma innymi organizacjami, w tym Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim, WADA i ICT, w celu umożliwienia jak najpłynniejszego i najefektywniejszego przejście przez ten ciężki czas dla wszystkich.

Dzisiejsze internetowe spotkanie było pierwszym spotkaniem ogólnym dla członków zorganizowane przez IFMA od początku pandemii i służyło przedstawieniu nowych rozwiązań, pomysłów oraz celów, do których IFMA dąży. Jednocześnie przekazano plany IFMA na rok 2020/2021.

Główne informacje przekazane na tym spotkaniu dotyczyły:

  • Aktualizacji kalendarza imprez, w których IFMA jest organizatorem lub uczestnikiem
  • Młodzieżowych Mistrzostw Świata Muaythai organizowanych przez IFMA, które w tym roku będą miały wymiar wirtualny
  • Programu edukacyjnego przygotowywanego przez IFMA dla jej członków

Sekretarz Generalny IFMA Stephan Fox oraz Dyrektor IFMA Charissa Tynan byli koordynatorami i prelegentami spotkania. Spotkanie, dzięki wcześniejszemu przygotowaniu i dobrej organizacji, przebiegło płynnie i cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników.

Szczegółowe informacje na temat przedstawionych na spotkaniu tematów zostaną przekazane Państwu w przyszłym tygodniu. Na dzień dzisiejszy dodatkowe informacje o programie edukacyjnym znajdą Państwo na tym artykule naszego Związku, a o Młodzieżowych Mistrzostwach Świata na stronie internetowej IFMA.

Dziękujemy IFMA za jej pracę wykonaną podczas pandemii oraz wspólnie z wszystkimi członkami IFMA życzymy jak najszybszego powrotu do stanu sprzed pandemii.