Warunki członkostwa

_____________________________________________________________________________
Informacje odnośnie zrzeszenia z PZ Muaythai:

Nowy Klub chcący przystąpić do Polskiego Związku Muaythai:

  1. Przesyła nam e-maila na adres biuro@pzmuaythai.pl, w  którym opisuje swoją dotychczasową działalność odnośnie muaythai  (zawodniczą, trenerską, organizacyjną).
  2. Przesyła nam dokumenty rejestrowe klubu nie starsze niż 3 m-ce (odpis KRS / odpis z Urzędu Miasta oraz Statut Klubu).
  3. Przesyła nam uzupełniony formularz zgłoszeniowy ( FORMULARZ )
  4. Klub po złożeniu dokumentacji, czeka na pozytywną opinię zarządu Polskiego Związku Muaythai.
  5. Po pozytywnej opinii nowy klub wpłaca składkę członkowską w kwocie 600 zł (do końca czerwca danego roku) lub 300 zł od 1 lipca danego roku (tylko w przypadku klubu, który nigdy wcześniej nie był zrzeszony w PZ Muaythai).
  6. Po zatwierdzeniu wpłaty przesyłamy CERTYFIKAT członkowski (wzór załączony poniżej).
  7. Każdy klub zrzeszony z Polskim Związkiem Muaythai musi posiadać przynajmniej 1 trenera z uprawnieniami instruktora sportu muaythai wydanymi w latach wcześniejszych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki lub Polski Związek Muaythai. Jeżeli w nowo zrzeszonym klubie nie ma trenera z w/w uprawnieniami klub ma rok czasu na odbycie kursu i dopełnienie tego obowiązku.

Od 1 lutego 2024 r. kluby członkowskie będą obowiązywały następujące opłaty:

Składka członkowska od klubu w kwocie 600 zł. Jeżeli składka zostanie wpłacona do końca stycznia 2024 roku zostaje pomniejszona do kwoty 500 zł.

Licencja zawodnicza:
– licencja amatorska – 50  rocznie;
– licencja ćwiczący rekreacyjnie – 30 zł rocznie;
– licencja zawodowa – 80  rocznie.

Licencja sędziowska:
– Sędzia klasy III – sędzia krajowy – 40 zł rocznie;
– Sędzia klasy II – sędzia międzynarodowy – 50 zł rocznie;
– Sędzia klasy I – sędzia walk zawodowych – 60 zł rocznie.

Licencja trenerska/instruktorska – 60  rocznie.
Licencja egzaminatora na stopnie Khan – 50 zł rocznie.

Składkę członkowską klub powinien uregulować (500 zł do końca stycznia od 1 lutego 600 zł) najpóźniej do 28 lutego 2024 r. 

Tylko kluby zrzeszone w Polskim Związku Muaythai mają:

– możliwość startu w imprezach rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski,
– możliwość dostania się zawodnika/zawodniczki do Kadry Narodowej,
– możliwość udziału w imprezach rangi mistrzowskiej tj. Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharach Świata i Europy (koszty udziału pokrywa Polski Związek Muaythai przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki),
– po wywalczeniu miejsc medalowych na imprezach rangi mistrzowskiej możliwość otrzymania stypendiów oraz nagród z Ministerstwa Sportu i Turystyki jak również z instytucji lokalnych (Polski Związek Muaythai wystawia stosowne zaświadczenia, które mogą pomóc w otrzymaniu stypendiów i nagród lokalnie),
– możliwość stałego rozwoju swoich umiejętności i sprawdzenia ich z najlepszymi zawodnikami w kraju i na świecie,
– możliwość brania udziału w seminariach, kursach i szkoleniach organizowanych przez Polski Związek Muaythai,
– możliwość otrzymania wszelkich zaświadczeń z Polskiego Związku Muaythai mogących pomóc klubowi lub zawodnikom i zawodniczkom w otrzymaniu różnorakich nagród, dotacji itd.

Instrukcja postępowania:
Ustala się termin na przesłanie składki członkowskiej do dnia 28 lutego 2024 r. w kwocie 600 zł. Składka przelana wcześniej tj. do 31 stycznia 2024 roku wynosi 500 zł.

Polski Związek Muaythai 
Konto bankowe: PKO BP  07 1020 2892 0000 5702 0475 7060

Aktualny statut Polskiego Związku Muaythai dostępny TUTAJ