O nas

_____________________________________________________________________________
Informacje podstawowe o PZ Muaythai:

Polski Związek Muaythai działa na arenie polskiej i międzynarodowej od 2012 roku. Współpracujemy i jesteśmy członkami International Federation of Muaythai Associations (IFMA – Światowa Federacja Muaythai) oraz European Muaythai Federation (EMF –  Europejska Federacja Muaythai Amatorskiego). Jesteśmy również jedynym oficjalnym przedstawicielem na Polskę World Muaythai Council (WMC – Światowa Federacja Muaythai zawodowego).

International Federation of Muaythai Associations (IFMA) to organizacja zrzeszająca aktualnie ponad 130 państw z całego świata. IFMA przy współpracy z federacją kontynentalną  EMF każdego roku organizuje Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy oraz wiele różnych turniejów mniejszej rangi. IFMA dba o zachowanie tajskiej tradycji i kultury. Od grudnia 2016 roku IFMA jest także organizacją oficjalnie rozpoznawalną przez MKOL (Międzynarodowy Komitet Olimpijski), co jest ogromnym sukcesem naszego sportu, a jednocześnie pierwszym z kroków w kierunku oficjalnego pojawienia się muaythai na Olimpiadzie. W Europie przedstawicielem IFMA jest EMF czyli Europejska Federacja Muaythai zrzeszająca 39 państw. EMF ściśle współpracując z IFMA, co roku czuwa nad organizacją Mistrzostw Europy i Pucharu Europy oraz wielu innych szkoleń, spotkań i seminariów przeprowadzanych przez państwa zrzeszone, jak również przez samą EMF i IFMA.

Naszą wizją jest osiągnięcie w perspektywie następnych lat poziomu rozwoju Muaythai w Polsce porównywalnego z takimi krajami jak – Francja, Szwecja, czy Finlandia – posiadającymi w swych strukturach kilkaset klubów zrzeszonych oraz liczną reprezentację kobiet. To wizja rozwoju muaythai jako ogólnodostępnego sportu dla wszystkich. To zbudowanie w naszym kraju wizerunku muaythai wolnego od uprzedzeń i stereotypów, wywołującego tylko pozytywne skojarzenia w społeczeństwie. W naszej wizji mieści się budowa systemu współzawodnictwa i szkolenia sportowego, który pozwoli nam wychowywać zawodników, osiągających sukcesy na arenie międzynarodowej. Dążymy do rozwoju muaythai jako sportu powszechnie uprawianego przez Polaków, będącego ich pasją, w tym promocją zdrowego stylu życia, pozytywnych zachowań społecznych, w szczególności wolontariat w sporcie, zwalczanie dopingu w sporcie, idea czystej rywalizacji (fair play).

Misją Polskiego Związku Muaythai  jest popularyzacja, promowanie i rozwój Muaythai oraz organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie sportu Muaythai. Swoją misję realizujemy w oparciu o pięć filarów Muaythai, są to: honor, tradycja, szacunek, doskonałość i fair play.

Wartości które nam przyświecają i które pragniemy promować:

Honor, lojalność, wytrwałość, uczciwość, szacunek, wsparcie, pasja i poświęcenie w pracy na rzecz rozwoju muaythai,

Wysokie standardy zarządzania sportem,

Przejrzystość w działaniu,

Otwartość na wszystkich, którzy chcą uprawiać i rozwijać Muaythai.