Muaythai

_____________________________________________________________________________
Opis dyscypliny sportowej Muaythai:

Muaythai to narodowy tajski sport walki o tysiącletniej tradycji, nieodłącznie związany z historią i kulturą tego kraju. Obecnie wiodący sport narodowy, będący wizytówka Tajlandii na całym świecie. To sport honoru i wielkiej szlachetności, rycerski sport dla odważnych, którzy gotowi są zaakceptować długie godziny treningu, żeby dojść do jak najwyższego poziomu w sztuce walki. Niewiele jest tak skutecznych i spektakularnych dyscyplin, wymagających jednocześnie niezwykle intensywnego zaangażowania. Zawodnicy wchodzący do ringu darzą się najwyższym szacunkiem. Również ich trenerzy i nauczyciele nazywani po tajsku „Khru” są bardzo poważani i doceniani przez swoich uczniów. Właśnie
z oddawaniem czci trenerom i nauczycielom związana jest kolejna z tajskich tradycji, niezmiennie praktykowana przed każdą walką muaythai i wyróżniająca nasz sport wśród innych dyscyplin. Nauczyciele muaythai posiadają ogromną wiedzę, są wytrwali, prezentują wysoką kulturę osobistą i odznaczają się nienaganną postawą moralną. W zamian
za przekazywane wartości, doświadczenie i wiedzę otrzymują od swoich uczniów najwyższy szacunek. Wspominana wyżej tradycja to rytualny taniec „Wai Khru”. Pokazuje on respekt
i wdzięczność ucznia względem nauczyciela. Słowo „Wai” po tajsku oznacza oddanie szacunku, a „Khru”, jak już wspominaliśmy powyżej, trenera, nauczyciela, mentora. Wai Khru jest również nierozerwalnie związane z towarzyszącą mu muzyką i użyciem określonych instrumentów. Muzyka, którą słyszymy podczas walki muaythai oraz w trakcie rytuału Wai Khru, grana jest przez małą orkiestrę, której muzycy posługują się instrumentami takimi jak: ta pong lub glong-kag (bębny), pee java (flet) oraz ching (cymbały). Dla widzów i kibiców jest to niezwykle piękne widowisko, które wprawia tłumnie zgromadzoną widownie w zachwyt.

Polski Związek Muaythai działa na arenie polskiej i międzynarodowej od 2012 roku. Współpracujemy i jesteśmy członkami International Federation of Muaythai Associations (IFMA) oraz European Muaythai Federation (EMF). International Federation of Muaythai Associations (IFMA) to organizacja zrzeszająca aktualnie ponad 130 państw z całego świata. IFMA przy współpracy z federacją kontynentalną EMF każdego roku organizuje Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy oraz wiele różnych turniejów mniejszej rangi. IFMA dba o zachowanie tajskich tradycji. Dlatego też rytuał Wai Khru jest obowiązkowy przed każdą walką, podczas której zawsze rozbrzmiewa tajska muzyka.
Od grudnia 2016 roku IFMA jest także organizacją oficjalnie rozpoznawalną przez MKOL, co jest ogromnym sukcesem naszego sportu, a jednocześnie pierwszym z kroków w kierunku oficjalnego pojawienia się muaythai na Olimpiadzie. W Europie przedstawicielem IFMA jest EMF czyli Europejska Federacja Muaythai zrzeszająca 39 państw. EFM, ściśle współpracując z IFMA, co roku czuwa nad organizacją Mistrzostw Europy i Pucharu Europy oraz wielu innych szkoleń, spotkań i seminariów przeprowadzanych przez państwa zrzeszone, jak również przez samą EMF i IFMA.

Jako Polski Związek Sportowy przez wiele lat naszej działalności na terenie kraju zorganizowaliśmy i objęliśmy patronatem kilkadziesiąt zawodów oraz turniejów rozmaitej rangi. Rozpoczynając od standardowych lig na kilkadziesiąt osób, poprzez Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, Mistrzostwa Europy, które były wielkimi przedsięwzięciami z uczestnikami i publicznością liczonymi w tysiącach. Działaliśmy na rozmaitych obiektach od mniejszych hal i aren, aż po Tauron Arenę Kraków w roku 2014. Zespół naszych specjalistów ma doświadczenie w organizacji imprez na każdym szczeblu. Jednym z naszych najważniejszych przedsięwzięć była współorganizacja, z ramienia federacji światowej IFMA i europejskiej federacji EMF, Mistrzostw Europy Muaythai 2014 w Krakowie, które okazały się ogromnym sukcesem. Przez cały tydzień zmagania zawodników z ponad 30 państw odbywały się na terenie krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Gala finałowa wraz z uroczystym zakończeniem Mistrzostw miała miejsce w Tauron Arenie przyciągnęła na widownię ponad 10 tysięcy widzów. Dzięki transmisji w telewizji Polsat galę mogły oglądać również całe rzesze fanów muaythai przed telewizorami. Istotnym przedsięwzięciem były również Mistrzostwa Świata Muaythai w Malezji w 2014 r., które od strony technicznej obsługiwane były przez naszych pracowników (przebieg zawodów, losowanie par, drabinki, obsługa walk programem sędziowskim) przy ścisłej współpracy z zespołem IFMA. Kolejnym ważnym sukcesem była współorganizacja The World Games 2017 we Wrocławiu, w trakcie których nasi zawodnicy wywalczyli dwa medale – srebro oraz brąz.
Polski Związek Muaythai czynnie działa również w kampaniach prospołecznych. Jedną z nich jest Kampania Muaythai przeciw narkotykom. To światowa kampania prowadzoną w ponad 130 państwach całego świata, a zapoczątkowana w Tajlandii przez Światową Federację Muaythai IFMA w 1999 r.. Kampania towarzyszy wszystkim imprezom organizowanym przez Związek. Celem kampanii Muaythai Przeciw Narkotykom jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie negatywnych skutków brania narkotyków oraz przekonanie ich do sportu, jako zdrowej i interesującej formy spędzania wolnego czasu. Kolejną z inicjatyw jaką promujemy i bierzemy czynny udział jest inicjatywa „Sport to Twój Gang”. Inicjatywa ta dopiero się rozwija, ale już teraz podjęliśmy współpracę z najbardziej utytułowanymi sportowcami i największymi autorytetami w dziedzinie muaythai. Sportowcy, którzy prowadzą seminaria, będący często idolami młodych ludzi, opowiadają im w trakcie wykładów o alternatywnym i dobrym stylu życia z dala od jakichkolwiek używek.. Staramy się z naszymi kampaniami trafiać bezpośrednio do społeczności, które mogą być narażone na negatywne działania używek czy złych społecznych zachowań. W społecznościach, zwłaszcza tych najuboższych, z wysokim bezrobociem, młodzież często pozostaje bez możliwości samodzielnego, pełnego rozwoju. Kierowana chęcią szybkiego wzbogacenia się jest również narażona na wejście na drogę działalności przestępczej poprzez nawiązanie kontaktów z gangami. Jest to działanie niezwykle szkodliwe zarówno dla samej młodzieży, jak też społeczności lokalnej. Dlatego Światowa Federacja Muaythai IFMA wraz z członkami regionalnymi, do których należy także Polski Związek Muaythai, pragnie pokazać i zapewnić alternatywę młodym ludziom. Zachęcamy młodzież do podjęcia aktywności sportowej zamiast wybierania destrukcyjnej drogi w przestępczy świat. Nasz Związek, podobnie jak IFMA uznaje, że młode pokolenie jest kluczowym elementem w każdym społeczeństwie. Młodzi ludzie powinni mieć perspektywy i możliwości rozwoju oraz samodoskonalenia. Sport muaythai pomoże im realizować marzenia i doskonalić charakter. Sport da młodym szansę na podniesienie swojego standardu życia, nauczy wartości i umiejętności, które pomogą im w dorosłym życiu.

Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Nasz Związek, w którego skład wchodzi aktualnie ponad 50 klubów, posiada kompleksowo wyposażone sale treningowe, w których zawodnicy mogą należycie przygotowywać się do Mistrzostw Świata, Europy oraz Pucharów. Zawodnicy mogą trenować codziennie, ustalając godziny z trenerem swojego macierzystego klubu, tak aby ciężki trening w jak najmniejszym stopniu kolidował z nauką lub pracą. Posiadamy także dynamicznie funkcjonujące biuro Polskiego Związku Muaythai, w którym kadra wykwalifikowanych pracowników czuwa nad wszystkimi sprawami związanymi z naszym sportem. Od 2012 r. korzystamy ze wsparcia Ministerstwa Sportu i Turystyki w postaci dofinansowania zadań i corocznie w sposób rzetelny i należyty się z nich rozliczamy. Potwierdzają to badania biegłego rewidenta, które każdorazowo i w stosownych terminach, przesyłane są do Departamentu Kontroli Ministerstwa Sportu i Turystyki. Obecnie (październik 2018 r.) Polski Związek Muaythai posiada 2962 zawodniczek i zawodników z aktualnymi licencjami zawodniczymi, które podzielone są na następujące kategorie: dzieci, dzieci starsze, kadeci, juniorzy i seniorzy. Nad sprawnym przeprowadzaniem procesu szkolenia zawodników i zawodniczek czuwa 85 trenerów i instruktorów. Dodatkowo każdego roku powoływani są trenerzy kadr juniorów i seniorów (2 osoby) oraz dzieci i kadetów (2 osoby). Przy tak intensywnie wypełnionym kalendarzu nie bylibyśmy w stanie organizować i współorganizować zawodów bez odpowiedniego zaplecza sędziowskiego. Aktualnie grono sędziów liczy 50 osób z aktualnymi licencjami z podziałem na sędziów krajowych oraz międzynarodowych. Władze Związku nieustannie dbają o ustawiczny progres oraz adaptację muaythai do aktualnych trendów panujących w kraju i na świecie, tak aby rzesza ćwiczących, zarówno rekreacyjnie jak i z zamiarem startów, systematycznie się powiększała.