Konsultacje i Zgrupowania Kadry

_____________________________________________________________________________
Poniżej terminy oraz miejsca konsultacji i zgrupowań planowanych w roku 2018:


Konsultacje
8-10 czerwca 2018 – COS Zakopane / Polska

Trenerzy: Rafał Simonides, Maciej Skupiński

Zawodnicy i zawodniczki: Martyna Kierczyńska, Laura Derej, Igor Lekston, Oskar Siegert, Mateusz Janik, Arkadiusz Krupa.