Konsultacje i Zgrupowania Kadry

_____________________________________________________________________________
Poniżej terminy oraz miejsca konsultacji i zgrupowań planowanych w roku 2023:

Kadra Polski dzieci i kadetów: Paweł Graczykowski, Rafał Maciaszek.
Kadra Polski juniorów i seniorów: Aliaksandr Kruk, Maciej Domińczak.