Muaythai Przeciw Narkotykom

_____________________________________________________________________________
Opis Kampanii prowadzonej wspólnie z IFMA w ponad 130 krajach na Świecie:

Kampanię Muaythai przeciw narkotykom rozpoczęliśmy już w 2004 roku, kontynuując światową kampanie prowadzona w ponad 130 państwach całego świata, a zapoczątkowaną w Tajlandii przez Światowa Federację Muaythai IFMA w roku 1999. Początkowo w każdą sobotę w kilku miejscach Bangkoku zapewniano dzieciom naukę tradycyjnych form muaythai. Rosnące z każdym kolejnym tygodniem zainteresowanie ze strony społeczeństwa pozwoliło na rozwój kampanii. Edukacja i sport połączone razem są narzędziem, które może pomóc wielu dzieciom żyjącym w środowiskach z ograniczoną liczbą możliwości. Dzieci dzięki muaythai miały okazję brać udział w zawodach, a także podróżować do miejsc, których być może nigdy by nie zobaczyły.


Przy kampanii w Polsce współpracowaliśmy z Polskim Zrzeszeniem Muaythai. Kampania towarzyszy wszystkim imprezom organizowanym przez nasz Związek i szczerze wierzymy, iż akcje tego rodzaju powstrzymają coraz większa fale narkomanii dzięki prowadzonym działaniom profilaktycznym.

Celem przewodnim kampanii „Muaythai Przeciw Narkotykom” jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie negatywnych skutków brania narkotyków oraz przekonanie ich do sportu, jako formy spędzania wolnego czasu. Muaythai jest bowiem jednym ze sportów, który może odsunąć dzieci i młodzież od narkotyków. Muaythai to sport walki, który nie tylko wzmacnia ciało, ale przede wszystkim wychowuje. Trening dla dzieci i młodzieży pozbawiony jest jakichkolwiek elementów agresji, a dzieci zdobywają świetną sprawność fizyczną, poprawiają zdolność koncentracji. Jak wynika z badan ogólnopolskich i lokalnych problem używania substancji psychoaktywnych od dziesięciu lat narasta lawinowo. Tendencja ta dotyczy w szczególności młodzieży (najczęściej dochodzi do inicjacji narkotykowej po 13 roku życia i później). Pojawiają się nowe środki, obniża się wiek inicjacji narkotykowej, zdecydowanie nasila się przestępczość wśród młodych osób. Niebezpieczeństwo leży głównie w łatwej dostępności do narkotyków (jak wynika z badan zdecydowana większość młodzieży – uczniów szkól średnich nie ma najmniejszych problemów ze zdobyciem jakiegokolwiek środka odurzającego). Atmosfera wokół tematu narkotyków, ich zażywania, sprzyja także rozwojowi w niektórych kręgach – zwłaszcza młodzieżowych – mody na „branie”.

Warto również dodać, że Polska jest jednym z najbardziej aktywnych Państw jeżeli chodzi o promocję kampanii „Muaythai Przeciw Narkotykom”.

W naszym kraju Ambasadorem Kampanii Muaythai Przeciw Narkotykom jest również utytułowany zawodnik i trener główny Kadry Polski Muaythai juniorów i seniorów Rafał Simonides. Od lat propaguje tą ideę podczas różnych wydarzeń (m.in. zawodów, seminariów, pokazów, obozów sportowych). Swoja postawą pokazuje, że sportowy styl życia może być alternatywą dla narkotyków.

Poza Rafałem Szlachtą skład komitetu honorowego wygląda w sposób następujący:

Komitet Honorowy Światowej kampanii „Muaythai Przeciw Narkotykom”:

 Przewodniczący:

  • Gen. Pichitr Kullavanijaya – osobisty doradca Jego Wysokości Króla Tajlandii

Wybrani członkowie honorowi:

• Pracha Maleenon – Minister Turystyki i Sportu Tajlandii
• Gen. Chetta Thanajaro – World Muaythai Council (WMC) president
• Dr Sakchye Tapsuwan – International Federation of Muaythai Amateur (IFMA) president
• Stephan Fox – World Muaythai Council (WMC) vice president
• Rafał Szlachta – IFMA vice president
• Karim Massimov – Premier Kazachstanu – IFMA vice president
• S. Tigipko – Prezes Narodowego Banku Ukrainy
• Jacques Mairesse – prezydent Europejskiej Federacji Muaythai
• Trukhanov Gennady  – WMC, IFMA vice president
• Dr Nat Indrapana – członek MKOL – Tajlandia