Kontakt

_____________________________________________________________________________
Dane teleadresowe PZ Muaythai:

Polski Związek Muaythai
30-102 Kraków, ul. Kazimierza Morawskiego nr 5 lok. 318,
KRS 0000409817
NIP 9562299368
REGON 341239062

Tel: +48 606 119 150
E-mail: biuro@pzmuaythai.pl
Skype: pzmuaythai
_____________________________________________________________________________

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Polski Związek Muaythai z siedzibą w Krakowie.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: ul. Morawskiego nr 5 lok. 318, 30-102 Kraków.
 • telefonicznie: +48 606 119 150.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wymiany korespondencji, a po jej ustaniu przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Państwem kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Państwa danych.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo usunięcia danych osobowych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo do przenoszenia danych,
  * żądania w powyższych sprawach można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże sytuacja taka może się zdarzyć. Możliwe jest przekazanie Państwa danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy będą przetwarzane z użyciem narzędzi chmurowych, których przestrzeń dyskowa może znajdować się na serwerach położnych poza EOG lub administrator poczty e-mail, z której korzystają Państwo w kontaktach z Administratorem, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie będą też profilowane.

_____________________________________________________________________________