Program Edukacji 2020 Naszej Światowej Organizacji IFMA

Informacje na temat planowanych zmian edukacyjnych IFMA.

242

Świat w chwili obecnej zwolnił. Zwolnił, lecz nie zatrzymał się – najlepiej da się to zauważyć po tym, jak ludzie zachowują się teraz, w czasie pandemii, we własnych domach.

Niektórzy wykorzystują ten czas na pogłębianie talentów czy zainteresowań. Inni na samodoskonalenie się lub wspomaganie innych poprzez np. zbiórki pieniędzy, czy szycie maseczek. Spotkania wirtualne, aktywność społeczności internetowych, kursy czy treningi online i inne działania są oznaką na to, jak pomimo trudności, człowiek jest w stanie iść dalej, przystosować się, dać z siebie wszystko nawet gdy wydaje się, że jest to niemożliwe.

Muaythai odznacza się dużą  i długą tradycją. Ale nawet tradycja umie się przystosować. Przez wieki ta sztuka walki, przepełniona kulturą oraz historią, trwała w swych wartościach, nie zmieniając samej jej natury – lecz równocześnie adaptując się do nowoczesnego świata. Troska o bezpieczeństwo doprowadziła do wprowadzenia dodatkowych zasad co do typów uderzeń ofensywnych. Dążenie do sprawiedliwości przyczyniło się do przyjęcia zasad antydopingowych. Cel równouprawnienia sprawił, że z szeroko otwartymi ramionami muaythai przyjmuje każdego nowego członka, bez względu na wiek i płeć, dając mu równe szanse na treningi i na zdobywanie kolejnych sukcesów w tym sporcie.

Nie zawsze było łatwo. Jednak za każdym razem Muaythai oraz jego przedstawiciele pokonywali wszelkie przeszkody, które stały na drodze do osiągnięcia doskonałości.

Nasza Światowa Organizacja IFMA rozumie, że wprowadzanie zmian jest konieczne do rozwoju. Dbając o ten rozwój, oraz dążąc do osiągnięcia kolejnego poziomu – wprowadzenia Muaythai do zawodów Olimpijskich – zaczęła wprowadzać oraz implementować programy edukacyjne mające na celu doprowadzenie każdego zawodnika, trenera, oraz sędziego, do jak najwyższego poziomu umiejętności.

Oprócz wprowadzania tych programów, IFMA również uporządkowała oraz wprowadziła pewne stopnie zaawansowania w zakresie umiejętności Muaythai, sędziowania oraz tarczowania. Dbając o rozwój oraz bezpieczeństwo wszystkich jej członków, zaczęła również implementować wymóg szkoleń zawodników oraz trenerów, mające na celu jak najlepsze przygotowanie wszystkich zaangażowanych w Muaythai w zakresie ich działań.

Szczegółowe informacje dotyczących tych zmian zamieszczone są poniżej.

STOPNIE STUDENCKIE KHAN:

Khan 01 – Biały Mongkol
Khan 02 – Żółty Mongkol
Khan 03 – Żółto-biały Mongkol
Khan 04 – Zielony Mongkol
Khan 05 – Zielono-biały Mongkol
Khan 06 – Niebieski Mongkol
Khan 07 – Niebiesko-biały Mongkol
Khan 08 – Brązowy Mongkol
Khan 09 – Brązowo-biały Mongkol
Khan 10 – Czerwony Mongkol

STOPNIE WYŻSZE KHAN:

Khan 11 – asystent nauczyciela (Pu Chuay Khru) – Czerwono-biały Mongkol
Khan 12 – nauczyciel (Khru) – Czerwono-żółty Mongkol

STOPNIE ZAAWANSOWANE KHAN:

Khan 13 – asystent mistrza (Pu Chuay Ajarn) – Czerwono-srebrny Mongkol
Khan 14 – mistrz (Khru Yai) – Srebrny Mongkol
Khan 15 – asystent arcymistrza – Złoto-srebrny Mongkol
Khan 16 – Arcymistrz (Ajarn) – Złoty Mongkol
Khan 17 – asystent starszego arcymistrza – Złoty Mongkol
Khan 18 – wspólnik starszego arcymistrza – Złoty Mongkol
Khan 19 – starszy arcymistrz – Złoty Mongkol

POZIOMY EDUKACJI TECHNICZNEJ MUAYTHAI:

Poziom 1 – Certyfikacja na poziomie narodowym
Poziom 2 – Certyfikacja na poziomie kontynentalnym
Poziom 3 – Certyfikacja na poziomie międzynarodowym
Poziom 4 – Certyfikacja uznana na poziomie olimpijskim

PARTNERZY IFMA:

 • TAFISA (The Association For International Sport for All) – Międzynarodowa Federacja Sportu dla Wszystkich
 • ARISF (The Association of IOC Recognised International Sport Federations) – Stowarzyszenie Międzynarodowych Związków Sportowych uznanych przez MKOl
 • GAISF (Global Association of International Sports Federations) – Globalne Stowarzyszenie Międzynarodowych Federacji Sportowych
 • WADA (World Anti-Doping Agency) – Światowa Agencja Antydopingowa
 • TWG (The World Games) – Igrzyska Sportów Nieolimpijskich
 • FISU (Fédération internationale du sport universitaire) – Międzynarodowa Federacja Sportu Uniwersyteckiego
 • UTS (United Through Sports)
 • GFP (Generations for Peace)
 • Peace and Sport
 • UNiTE to End Voilence Against Women
 • UNESCO
 • Right to Play
 • Sport is your Gang
 • RSportz

SZKOLENIA ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA I ANTYDOPINGU:

Zarys szkolenia antydopingowego:

 • Szkody wyrządzone przez doping duchowi sportu
 • Skutki zdrowotne dopingu
 • Skutki społeczne dopingu oraz sankcje
 • Prawa i obowiązki zawodników i personelu
 • Substancje oraz metody dopingowe zabronione przez WADA
 • Zarządzanie ryzykiem na polu korzystania z suplementów diety
 • Procedury kontroli dopingu
 • Obowiązujące wymagania dotyczące miejsca pobytu
 • Prawa i obowiązki w przypadku TUE (zwolnienia z powodów zdrowotnych)

Szkolenia trenerskie:

 • Prawidłowe tarczowanie dla zawodników zaawansowanych, prowadzenie zawodnika w czasie walki, masowanie/rozgrzewanie
 • Zdrowie, bezpieczeństwo oraz dieta zawodników
 • Edukacja antydopingowa na podstawie wytycznych NOC, WADA, ITA i NADA

Szkolenia bezpieczeństwa zawodników:

 • Znaczenie zdrowego środowiska
 • Znaczenie diety
 • Znaczenie wody
 • Niebezpieczeństwa zniżania wagi oraz odwodnienia

CERTYFIKATY POPRAWNEGO TARCZOWANIA:

 • Początkowy – Poziom 1
 • Średniozaawansowany – Poziom 2
 • Zaawansowany – Poziom 3

ZESPÓŁ EDUKACYJNY:

 • Komisja techniczna IFMA
 • Komisja medyczna IFMA
 • Komisja zawodników IFMA
 • Komisja dziedzictwa kulturowego IFMA

 

Więcej informacji na temat działań IFMA oraz jej planów na dalszy rozwój dyscypliny Muaythai znajdą Państwo na stronie: muaythai.sport