KURS INSTRUKTORA SPORTU MUAYTHAI 2022

1449

KURS INSTRUKTORA SPORTU MUAYTHAI 2022

Jedyna możliwość zdobycia uprawnień instruktorskich PZMT w Polsce

Główny prowadzący kursu:
Rafał Król – posiadacz 9 stopnia Khan, trener Kadry Polski Muaythai PZMT

Kurs będzie prowadzony w systemie weekendowym w terminach:

I zjazd:  12 marca (sobota) godz. 12:00-19:00

     13 marca (niedziela) godz. 9:00-16:00

II zjazd: 19 marca (sobota) godz. 12:00-19:00
                 20 marca (niedziela) godz. 9:00-16:00

III zjazd:  9 kwietnia (sobota) godz. 12:00-19:00
                   10 kwietnia (niedziela) godz. 9:00-16:00

Miejsce przeprowadzenia kursu:

Academia Gorila – ul. Kopernika 36/40,  00-924 Warszawa

Zakwaterowanie, wyżywienie oraz dojazd we własnych zakresie.


Program kursu składa się z następujących części:

Część I: Teoretyczna. Historia kultury fizycznej; historia i geneza muaythai na świecie oraz w Polsce; psychologia i pedagogika w sporcie; podstawy anatomii: układ kostny, mięśniowy, trzewny, nerwowy; cechy motoryczne w sporcie na przykładzie muaythai; planowanie i budowa cyklów treningowych do startów zawodnika; pierwsza pomoc: zasady pierwszej pomocy, kontuzje, urazy podczas treningów i walk, pomoc medyczna w narożnik; podstawowe nazewnictwo w języku tajskim potrzebne do prowadzenia treningów oraz swobodnego poruszania się podczas zawodów; przepisy sportowe oraz sędziowanie, doping w sporcie oraz w sportach walki i muaythai.

Promocja i popularyzacja muaythai za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Część II: Sprawność ogólna.

Część III: Metodyka nauczania poszczególnych technik muaythai.

Część III: Egzamin. Zaliczenie części teoretycznej i praktycznej.


W
ymagania formalne:

– ukończone 18 lat
– co najmniej średnie wykształcenie

– zaświadczenie z KRS o niekaralności

– zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w kursie

– ubezpieczenie na czas trwania kursu (należy zakupić samodzielnie)

– dwa aktualne zdjęcia o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość)

– udokumentowany staż w muaythai zaświadczający o stażu treningowym, dodatkowym (nieobligatoryjnym) atutem są informacje o karierze zawodniczej (przebytych walkach)

– należy zabrać ze sobą sprzęt do treningów (rękawice, ochraniacze itd.) oraz notatnik wraz z długopisem do zajęć teoretycznych


K
oszty:


Koszt kursu:

Cenna regularna – 1800 PLN

Cenna dla uczestników z klubów zrzeszonych w PZMT – 1400 PLN

Niezwłocznie po zakwalifikowaniu na kurs wymagana jest zaliczka w kwocie 500 zł.

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona decyduje więc kolejność przelewów/zgłoszeń.

Wpłata zaliczki jest równoznaczna z rezerwacją miejsca. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu.

Dane do przelewu zaliczki:
Polski Związek Muaythai

30-102 Kraków, ul. Kazimierza Morawskiego nr 5 lok. 318,

Konto bankowe: PKO BP 07 1020 2892 0000 5702 0475 7060

Tytułem: imię i nazwisko – zaliczka na kurs

Pozostała część kwoty powinna być przelana do dnia 10 marca 2022 roku.

Procedura rozpatrywania wniosku:

Osoba zainteresowana udziałem w kursie przesyła skan wniosku na kurs oraz dokumenty, które potwierdzają jego staż w muaythai lub innych sportach walki (dyplomy z zawodów, ukończonych kursów, zaświadczenia z klubu itp. itd.).

Oryginały dokumentów należy zabrać ze sobą na kurs.

Po rozpatrzeniu zgłoszenia (zazwyczaj do 4 dni roboczych) dana osoba jest kwalifikowana, bądź nie na kurs.

Po e-mailowym otrzymaniu pozytywnej decyzji należy niezwłocznie przelać zaliczkę.

Dopiero przelew zaliczki gwarantuje miejsce na kursie.

Wszelką dokumentację odnośnie kursu należy przesyłać na następujący adres e-mail:

biuro@pzmuaythai.pl

*Ilość miejsc ograniczona.
*Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu kursu w sytuacji, gdy zostaną zaostrzone obostrzenia w związku z rozwojem pandemii lub wyniku innych przyczyn obiektywnych.