Nowe rozporządzenie z dnia 11 lutego 2021 aktualizuje kwestie związane z uprawianiem sportu

Krótka informacja odnośnie bardzo ważnej aktualizacji dotyczącej uprawiania sportu.

628

W dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone nowe rozporządzenie LINK

§1 ust. 3 litera l nowego rozporządzenia zmienia §10 ust. 15 starego rozporządzenia.

Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne bez udziału publiczności wyłącznie w przypadku:

[…]

5) zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;

[…]

Poprzedni zapis „Dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy” ZMIENIONO NA: „zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Podsumowując w dalszym ciągu wymagany jest dokument wystawiony przez Polski Związek Sportowy. W naszym przypadku jest to licencja amatorska.

Wniosek: zawodnicy i zawodniczki zrzeszeni w Polskim Związku Muathai, ze wszystkich kategorii wiekowo-wagowych posiadający aktualne amatorskie licencje Polskiego Związku Muaythai, mogą trenować w aktualnym stanie prawnym.