KURS INSTRUKTORA SPORTU MUAYTHAI 2024

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi kursu na Instruktora Sportu Muaythai organizowanego przez Polski Związek Muaythai.

2214

Jedyna możliwość zdobycia uprawnień instruktorskich PZMT w Polsce !

Główny prowadzący kursu:
Aliaksandr Kruk – trener Kadry Polski Muaythai PZMT

Kurs będzie prowadzony w systemie weekendowym w terminach:
I zjazd: 6-7 kwietnia 2024
II zjazd: 13-14 kwietnia 2024
III zjazd: 20-21 kwietnia 2024

Miejsce przeprowadzenia kursu:


I zjazd: 6-7 kwietnia 2024
Kohorta Poznań  – os. Lecha 43, 61-294 Poznań (pawilon „Orle Gniazdo”)

II zjazd: 13-14 kwietnia 2024
III zjazd: 20-21 kwietnia 2024
Kohorta Poznań  – ul. Jeleniogórska 10/12, 60-179 Poznań

Zakwaterowanie, wyżywienie oraz dojazd we własnych zakresie.
Wymagania formalne:

– ukończone 18 lat;
– co najmniej średnie wykształcenie;
– zaświadczenie z KRK o niekaralności;
– zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w kursie;
– ubezpieczenie na czas trwania kursu (należy zakupić samodzielnie);
– dwa aktualne zdjęcia o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość);
– udokumentowany staż w muaythai zaświadczający o stażu treningowym, dodatkowym (nieobligatoryjnym) atutem są informacje o karierze zawodniczej (przebytych walkach);
– należy zabrać ze sobą sprzęt do treningów (rękawice, ochraniacze itd.) oraz notatnik wraz z długopisem do zajęć teoretycznych.

Koszty:
Koszt kursu:
Cenna regularna – 1800 PLN
Cenna dla uczestników z klubów zrzeszonych w PZMT – 1400 PLN
Niezwłocznie po zakwalifikowaniu na kurs wymagana jest zaliczka w kwocie 500 zł.
Ilość miejsc na kursie jest ograniczona decyduje więc kolejność przelewów/zgłoszeń.
Wpłata zaliczki jest równoznaczna z rezerwacją miejsca. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu.

Dane do przelewu zaliczki:
Polski Związek Muaythai
ul. Kazimierza Morawskiego 5/318, 30-102 Kraków
Konto bankowe: PKO BP 07 1020 2892 0000 5702 0475 7060
Tytułem: imię i nazwisko – zaliczka na kurs instruktora

Pozostała część kwoty powinna być przelana do dnia 29 marca 2024 roku.

Procedura rozpatrywania wniosku:
Osoba zainteresowana udziałem w kursie przesyła skan wniosku na kurs oraz dokumenty, które potwierdzają jego staż w muaythai lub innych sportach walki (dyplomy z zawodów, ukończonych kursów, zaświadczenia z klubu itp. itd.).

Formularz zgłoszeniowy do udziału w kursie instruktorskim PZ MuaythaiPobierz

Oryginały dokumentów należy zabrać ze sobą na kurs.

Po rozpatrzeniu zgłoszenia (zazwyczaj do 4 dni roboczych) dana osoba jest kwalifikowana, bądź nie na kurs.
Po e-mailowym otrzymaniu pozytywnej decyzji należy niezwłocznie przelać zaliczkę.
Dopiero przelew zaliczki gwarantuje miejsce na kursie.

Wszelką dokumentację odnośnie kursu należy przesyłać na następujący adres e-mail: biuro@pzmuaythai.pl

*Ilość miejsc ograniczona.
*Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu kursu.