Zaktualizowana lista substancji zabronionych na rok 2021

101

Poniżej przekazujemy Przepisy Antydopingowe Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA, które zostały zatwierdzone przez Światową Agencję Antydopingową WADA i będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Przepisy do pobrania TUTAJ

Więcej szczegółów dotyczących konkretnych zmian w stosunku do listy z roku 2020 można uzyskać bezpośrednio na stronie POLADA pod linkiem LINK