Działania Mission 89, GoodCorporation, FIFA i IFMA w celu ochrony dzieci w sporcie

Dnia 30 lipca, czyli w Światowy Dzień Przeciwko Handlu Ludźmi ONZ, odbyło się uroczyste rozpoczęcie wspólnych działań GoodCorporation oraz Mission 89 na rzecz ochrony dzieci przed handlem ludźmi w sporcie.

283

Paul Tergat aprobuje zakres działań zapobiegający handlowi dziećmi w sporcie

Każdego roku, dochodzi do handlu setkami tysięcy dzieci w sporcie. W celu udzielenia pomocy klubom i organizacjom sportowym w powstrzymywaniu tego zjawiska, organizacje charytatywne na rzecz powstrzymywania ludzkiego handlu, „Mission 89” oraz „GoodCorporation”, stworzyły wspólne działania na rzecz ochrony dzieci przed handlem ludźmi w sporcie.

Paul Tergat, kenijski długodystansowiec i były światowy rekordzista w biegu maratońskim, wspiera tą działalność. „Jest poważny, rosnący problem w wykorzystywaniu sportu do handlu ludźmi, szczególnie handlu dziećmi. Każdy wysiłek prowadzący do zatrzymania tego przestępczego procederu zasługuje na całkowite wsparcie nas wszystkich kochających i chcących chronić ducha i piękna sportu. Dlatego też bardzo się cieszę z zainicjowania tej szlachetnej i w porę rozpoczętej działalności. Chwalę wysiłki „Mission 89” i „GoodCorporation” w próbie powstrzymania tego niebezpieczeństwa. Proszę wszystkich, szczególnie tych, którzy są na wysokich oraz wpływowych stanowiskach, aby wsparli te wysiłki.

Wiodące organizacje sportowe zaangażowane w walkę z handlem dziećmi w sporcie, w tym FIFA, również wsparły główne cele tej działalności.

Handlarze dziećmi działają w najbiedniejszych i najbardziej ekonomicznie narażonych społeczeństwach świata. Podszywając się pod agentów sportowych, często głosząc afiliację z organizacją sportową o wysokim profilu, wyłudzają pieniądze od zdesperowanych rodzin składając obietnice, że ich pociechy w przyszłości osiągną szczyty sportowej sławy. Większość z „rekrutowanych” nigdy nie dociera do organizacji, rzekomo reprezentowanych przez handlarzy. Większość dzieci zostaje porzucona jeszcze na ich własnym kontynencie, inne są przemycane za granicę i zostawiane w tanich hotelach bez paszportu czy pieniędzy. Jednym takim dzieckiem był Matthew Edafe, który teraz jest ambasadorem „Mission 89”. Jego historię mogą Państwo obejrzeć tutaj.

Ramy działania są oparte na modelu działania międzynarodowych organizacji takich jak UNICEF, FIFA czy StreetFootballWorld. W tych ramach powstały wytyczne oraz procedury, których organizacje sportowe powinny się trzymać aby rekrutacja młodocianych sportowców przebiegła bezpiecznie w każdym zakątku świata. Organizacje mogą wykorzystać te wytyczne jako narzędzie samokontroli lub jako podstawa do zewnętrznej oceny rekrutacji dokonanej przez „GoodCorporation” i „Mission 89”. Trzymanie się tych wytycznych zarówno zwiększa świadomość społeczeństwa w tych kwestiach jak i podkreśla wagę odpowiedzialności interesariuszy w ochronie młodocianych sportowców.

Oficer Orderu Imperium Brytyjskiego, Baronowa Lola Young, na rozpoczęcie skomentowała: „Handel ludźmi jest skazą na nowoczesnym społeczeństwie, która dotyka prawie każdy sektor biznesu w prawie każdym państwie. W tegoroczny Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi ONZ, wspieram rozpoczęcie tej inicjatywy i jej cel w zwalczeniu rosnącego i realnego problemu jakim jest handel dziećmi w sporcie.”

 

Muaythai Przewodnikiem w Działalności

Ramom działania obecnie przewodniczy IFMA, organizacja rozpoznana przez MKOl.

Stephan Fox, Sekretarz Generalny IFMA oraz Prezydent AIMS (Alliance of Independent Recognised Members of Sport), powiedział: “Handel dziećmi oraz utalentowanymi młodymi zawodnikami w imię sportu jest abominacją. W IFMA poważnie traktujemy nasze obowiązki w ochronie i umożliwieniu bezpieczeństwa dzieciom. Wiemy, że jest to nasz obowiązek, a wręcz odpowiedzialność, aby zapewnić, że wszyscy nasi zawodnicy są prawidłowo chronieni.”

„Mamy stworzone jasne wytyczne i procedury w celu zapewnienia takiego samego poziomu ochrony dla wszystkich naszych dzieci, bez względu na ich pochodzenie etniczne, wyznanie, możliwości sportowe, orientację seksualną czy też inne kwestie. Jesteśmy jedną rodziną. Trzymanie się wytycznych zawartych w ramach tej działalności umożliwi nam zarówno dalsze zwiększenie naszych standardów do najwyższego poziomu jak i przodowanie w tej ważnej strefie działania dla wszystkich sportów.”

Dyrektorka „Mission 89”, Lerina Bright, na rozpoczęcie działalności powiedziała: „Organizacje sportowe są coraz bardziej świadome niebezpieczeństw związanych z handlem dziećmi. Ta działalność została stworzona aby dać klubom, federacjom oraz organizacjom sportowym możliwość stawiania kroków w kierunku przeciwdziałania rekrutacji dzieci z przestępczego. Ramy działalności zostały bardzo pozytywnie przyjęta przez międzynarodowe organizacje sportowe i jesteśmy pewni, że stanie się niezbędnym narzędziem w przeciwstawianiu się handlu dziećmi w sporcie.”

 

Praca na linii frontu w walce z handlem ludźmi: Światowy Dzień Przeciwko Handlu Ludźmi ONZ – 30 lipca

W 2020 roku zwrócenie uwagi na tych, którzy rozpoznają i stawiają się przeciwko handlowi ludżmi było motywem przewodnim dla Światowego Dnia Przeciwko Handlu Ludźmi ONZ. Rozpoczęcie w ten dzień tej działalności idzie w parze z tym motywem.

Eksploatacja dziecięcych zawodników jest rosnącym problemem. Zostało to zauważone przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz podkreślone w ich Specjalnym Sprawozdaniu „Raport Bezpiecznego Grania”. Przemawiając na Sesji Praw Dzieci podczas Forum Sportowej Szansy ONZ 2019, Specjalny Reportażysta Maud de Boer-Buquicchio powiedział: „Dzieci są często transportowane z jednego kraju do drugiego i znajdują się w nieznanym miejscu, o niepewnym legalnym statusie, który ich przywiązuje do ich pełnomocnika. Mogą być przehandlowywane z klubu do klubu i zmuszane do intensywnego treningu, pod groźbą znalezienia się bez dokumentów, z zniszczonymi marzeniami i bez żadnych zasobów.”

Źródło: goodcorporation.com