POLADA. LISTA SUBSTANCJI I METOD ZABRONIONYCH 2024

759

Polska Agencja Antydopingowa POLADA informuje, że od 1 stycznia 2024 obowiązuje nowa lista substancji i metod zabronionych, także prezentuje podsumowanie najważniejszych zmian, które można przeczytać poniżej:

SUBSTANCJE I METODY ZABRONIONE W KAŻDYM CZASIE
(PODCZAS ZAWODÓW I POZA ZAWODAMI)

SUBSTANCJE ZABRONIONE

S0 Substancje niezatwierdzone

Jako przykład wymieniono 2,4-dinitrofenol (DNP) i aktywatory troponiny (np. reldesemtyw i tyrasemtyw).

S1 Środki anaboliczne

Trestolon (7ɑ-metylo-19-nortestosteron, MENT), dimetandrolon (7ɑ,11ß-dimetylo-19-nortestosteron) i 11ß-metylo-19-nortestosteron zostały dodane jako przykłady analogów nandrolonu (19-nortestosteronu).

S2. Hormony peptydowe, czynniki wzrostu, substancje pokrewne i mimetyki
S2.2.1 został przeredagowany dla większej przejrzystości. Dodano w nagłówku „Peptydy stymulujące testosteron u mężczyzn”. Stanowi to, że buserelina, deslorelina, goserelina, histrelina, leuprorelina, nafarelina i tryptorelina są przykładami analogów agonistów hormonu uwalniającego gonadotropiny (GnRH), a histrelina została dodana jako nowy przykład.

Dodano również kisspeptynę i jej agonistyczne analogi, które działają stymulująco na wydzielanie GnRH, a w konsekwencji testosteronu.

S2.2.2: Tetrakozaktyd (ACTH 1-24) został dodany jako przykład, ponieważ jest to początkowy 24-aminokwasowy fragment naturalnej kortykotropiny (ACTH) i posiada pełną aktywność biologiczną naturalnego hormonu.

S2.2.4: Kapromorelina i ibutamoren (MK-677) zostały dodane jako przykłady związków pobudzających wydzielanie hormonu wzrostu (GHS). Są one mimetykami naturalnego hormonu, greliny, który stymuluje produkcję hormonu wzrostu (GH) i kolejno insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1).

S2.3: Dodano nazwę INN rekombinowanego ludzkiego IGF-1, tj. mekaserminę.

S4. Modulatory hormonów i metabolizmu

S4.4.1 został zaktualizowany w celu uwzględnienia agonistów receptorów jądrowych Rev-Erb-ɑ i do przykładów tych związków dodano SR9011 oraz przeniesiono SR9009.

S4. Diuretyki i środki masujące

Wprowadzono zmiany redakcyjne w sekcji S5 w celu poprawy przejrzystości. Dodano koniwaptan i mozawaptan jako kolejne przykłady leków z grupy waptanów.

Dokument zawierający pełną Listę Substancji i Metod Zabronionych, obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku, prezentujemy poniżej:
https://antydoping.pl/wp-content/uploads/2023/12/Lista-Substancji-i-Metod-Zabronionych-2024-1.pdf

Pozostałe dokumenty:
https://antydoping.pl/wp-content/uploads/2023/12/Lista-Substancji-i-Metod-Zabronionych-2024_Zmiany-i-objasnienia-1.pdf

https://antydoping.pl/wp-content/uploads/2023/12/Lista-Substancji-i-Metod-Zabronionych-2024_Program-monitorujacy.pdf

Źródło: http://antydoping.pl