Podsumowanie 136-tej Sesji MKOl

Informacje o 136-tej Sesji MKOl, która miała miejsce 17 lipca 2020 roku na przygotowanej do tego celu platformie elektronicznej.

378

17 lipca 2020 roku miało miejsce 136 Sesja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Lozannie, Szwajcarii. Sesja oraz następująca po tym konferencja prasowa były transmitowane na żywo na stronie MKOl-u.

Z racji szerzącej się dalej pandemii, zdecydowano na nadanie Sesji wymiar wirtualny. Uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w Sesji za pomocą platformy elektronicznej, na której mieli okazję śledzić obrady, brać udział w dyskusjach oraz – co jest najważniejszym punktem – brać udział w głosowaniu na tematy brane pod uwagę podczas dyskusji. Ze względu na ograniczenia platformy, tylko dziewięciu uczestników było widocznych na raz na ekranie podczas rozmowy. Prezydent MKOl zwołał Sesję z Domu Olimpijskiego w Lozannie. Transmisja na żywo była puszczana na kanale MKOl na YouTube, tak, jak ma to miejsce na każdej Sesji.

Z pośród wszystkich tematów omówionych podczas Sesji, warte wspomnienia jest przedstawienie raportów Komitetowi przez Komisję Etyczną, Komisję Audytową, oraz Komisję Finansową. Sesja również zatwierdziła roczny raport za rok 2019 i zaudytowane wyniki. Uczestnikom zostały przekazane najnowsze informacje od komisji koordynujących oraz organizujących Igrzyska Olimpijskie oraz od prezesów innych komisji MKOl-u. Sesja otrzymała również raporty o działaniach antydopingowych  oraz raporty Międzynarodowej Rady Arbitrażowej ds. Sportu. Na zakończenie, Sesja przyjęła poprawki wprowadzone do Karty Olimpijskiej oraz wybrała nowych Członków MKOl-u. Nowymi reprezentantami i/lub członkami MKOl-u są:

 • Pan John D. Coates oraz Pan Ser Miang Ng, którzy będą pełnić funkcję wiceprezydentów Zarządu MKOl, zastępując Profesora Uğur’a Ederener’a i Pana Juan Antonio Samaranch’a.
 • Pani Mikaela Cojuangco Jaworski i Pan Gerardo Werthein zastąpią Pana Sergey’a Bubkę i Pana Ser Miang Ng, których kolejno ośmio- i czteroletnia kadencje w Zarządzie dobiegły końca, gdzie Pan Ser Miang Ng dodatkowo został wybrany do pełnienia funkcji wiceprezydenta. Ich kadencje w Zarządzie rozpoczęła się w momencie zakończenia 136 Sesji.
 • Nowymi członkami indywidualnymi są:
  • Pani Maria de la Caridad Colón Ruenes (Kuba, ur. 1958)
  • Pani Kolinda Grabar-Kitarović (Chorwacja, ur. 1968)
  • Księżniczka Reema Bandad Al.-Saud (Arabia Saudyjska, ur. 1975)
  • Pan Battushig Batbold (Mongolia, ur. 1986)
 • Nowymi członkami z funkcją łączoną z już istniejącą pozycją w danej instytucji sportowej:
  • Pan Sebastian Coe, Prezydent Światowej Lekkoatletyki (Wielka Brytania, ur. 1956)

Z nowo wybranymi osobami ilość członków w MKOl wzrosła do 104, z czego 37,5% miejsc zajmują kobiety. Biorąc pod uwagę, że udział kobiet wśród członków w 2013 roku wynosiła 21,3%, Komitet wykazał chęci oraz działania w celu promowania równouprawnienia. Parę tygodni temu, MKOl ogłosił skład swoich komisji na 2020 rok, gdzie łącznie 47,7% miejsc zajmowały kobiety. Jest to wyraźny efekt wprowadzonych reform wynikające z Agendy Olimpijskiej na 2020 rok.

Trzech członków zostało ponownie wybranych do pełnienia swoich funkcji na kolejne osiem lat: Pani Lingwei Li, Pan Pierre-Oliver Beckers-Vieujant oraz Pani Aïcha Garad Ali.

Członek MKOl, Pan William Frederick Blick zmienił swój status z członka reprezentującego państwowy komitet olimpijski (Uganda) na członka indywidualnego.

Panu Zaiking Yu’owi, któremu kadencja planowo miała się zakończyć w grudniu 2021 roku z powodu osiągnięcia wieku granicznego, wydłużono kadencję do końca 2025 roku.

Pani Beatrice Allen, której kadencja się zakończy pod koniec 2020 roku z powodu osiągnięcia wieku granicznego, otrzymała status członka honorowego za 14-letnią służbę jako członek MKOl.

Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnie stronie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Nagrania z Sesji oraz konferencji prasowej dostępne są dla Państwa tutaj.

Źródło: IFMA, MKOl