Prezydent WADA nasila udział zawodników w inicjatywach światowych

Informacje o działaniach prezydenta WADA, Witolda Bańki, w celach zwiększenia zaangażowania zawodników w działalność WADA.

260

7 lipca 2020 w Montrealu Witold Bańka, Prezydent WADA (Światowa Agencja Antydopingowa), rozpoczął serię spotkań z zawodnikami i grupami zawodników, związanymi z jego celem do utworzenia ścisłej współpracy z zawodnikami. Tak jak nakreślił w swoim niedawno opublikowanym 5-letnim planie działań WADA, Witoldowi zależy na tym, by działania WADA były bardziej skoncentrowane na potrzebach sportowców niż do tej pory.

Witold Bańka jest byłym Polskim biegaczem na 400-metrowym, który startował w zawodach na poziomie międzynarodowym. 1 stycznia został prezydentem WADA i od momentu uzyskania tej pozycji zaczął się silnie angażować w umacnianie stosunków WADA z innymi organizacjami i stowarzyszeniami poprzez organizowanie spotkań z pojedynczymi zawodnikami oraz zorganizowanymi grupami i stowarzyszeniami zawodników, pochodzącymi z różnych miejsc na świecie i wykazującymi się różnymi spojrzeniami na sport. Z racji tymczasowych obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19, te rozmowy ze sportowcami, mają na ten moment wymiar wirtualny. Sportowcy ci funkcjonują już w strukturze organizacyjnej WADA, lub pochodzą z własnych zorganizowanych stowarzyszeń. Gdy obostrzenia zostaną zniesione, rozmowy twarzą-w-twarz będą znów prowadzone.

„W zeszłym tygodniu, WADA ogłosiła nowy Plan Strategiczny, który będzie przewodniczył wszystkim działaniom WADA na kolejne pięć lat.” Oznajmił Prezydent WADA. „Głównym celem tego planu jest zapewnienie, że nasze priorytety oraz działalność będą przede wszystkim nakierowane na zawodnika. Jako były wysokiej klasy sportowiec, wiem jak ważne jest wsłuchiwanie się w opinię i poglądy sportowców z całego świata i adresowanie spraw, które są dla nich najważniejsze. Nasza Agencja będzie szukała każdej okazji do angażowania zawodników aby jeszcze bardziej wzmocnić globalny system antydopingowy. W ciągu ostatnich kilku miesięcy osobiście spotkałem się z wieloma zawodnikami, którzy zasiadają w naszym Zarządzie Fundacji, Komitecie Wykonawczym, Komitecie Zawodników oraz w komitetach eksperckich. Zamierzam dalej kontynuować tą działalność oraz wykazać się jeszcze większą inicjatywą podczas całego okresu trwania mojej prezydentury.”

„Zdecydowałem też, że począwszy od wrześniowego spotkania Komitetu Wykonawczego, w trakcie spotkań Komitetu WADA będzie poruszany przynajmniej jeden temat wzniesiony przez zawodników, którego to rozwiązanie będzie zamieszczone w raporcie przygotowanym przez prowadzącego Komitetem Zawodników WADA. Umożliwi to lepszą sprawozdawczość dla naszych partnerów na temat inicjatyw podejmowanych w tym zakresie.”

Nowy Plan Strategiczny WADA, utworzony pod hasłem „Wprowadzanie Anty-Dopingu do Nowej Ery” ma sześć priorytetów – jeden z nich to „być skupionym na potrzebach zawodnika”. W tym priorytecie WADA zobowiązuje się do angażowania zawodników oraz zachęcanie ich do współpracy w ulepszaniu polityki antydopingowej oraz ułatwianie procesu wkraczania w zasady antydopingowe. Dodatkowo, WADA będzie dążyć do ulepszania programów dla sportowców oraz zwiększania ich wkładu w tych programach, aby wszyscy zawodnicy oraz ich zespoły mogli budować zdrowe i stabilne kariery sportowe. Kluczową inicjatywą  w tym priorytecie to tworzenie nowych oraz ulepszanie już funkcjonujących sposobów komunikacji ze sportowcami, aby poznać ich poglądy i opinie na działalność WADA, czyli dokładnie to, czym prezydent WADA w tej chwili się zajmuje.

Pozostałymi siedmioma inicjatywami WADA, które są częścią priorytetu „skupiać się na potrzebach zawodnika” są:

  1. Angażowanie zawodników oraz zachęcanie ich do współpracy w ulepszaniu polityki antydopingowej
  2. Utworzenie łatwej w rozumieniu ścieżki dla młodych sportowców wkraczających w systemy antydopingowe, aby ułatwić im początek kariery z antydopingiem
  3. Korzystanie z informacji dostępnych o zawodnikach i ich zespołach aby móc wykryć utworzone schematy oraz przewidywać przyszłe zachowania. Pozwoli to na wykorzystanie tych danych do przygotowania programów lepiej odnoszących się do indywidualnych zawodników
  4. Rozpoznawanie podatnych na doping grup zawodników w celu nawiązania kontaktu, oferowania wsparcia i sugerowania właściwych metod przeciwdziałania
  5. Utworzenie sieci edukacyjnej dla partnerów, w celu poprawy edukacji zawodników i ich zespołów
  6. Umożliwienie łatwego dostępu do przydatnych i związanych z antydopingiem informacji
  7. Zapewnienie, że wirtualne narzędzia WADA są intuicyjne w użyciu, nowoczesne, funkcjonalne i łatwo dostępne dla użytkowników.