Konkurs na zaprojektowanie dyplomu e-zawodów muaythai

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim ogłoszeniem dotyczącym projektu dyplomu na e-zawody muaythai.

194

Przedmiotem konkursu jest przedstawienie w interesującej i nowoczesnej formie graficznej projektu dyplomu w formacie A4 promującego E-Zawody Muaythai – Edycja I – dla dzieci, dzieci starszych, kadetów i juniorów 16.05.2020 r. Projekt powinien być zapisany na warstwach umożliwiających ich edycje w programie Adobe Photoshop. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie jedną pracę. Dyplom powinien zawierać elementy sportu mauythai, zaznaczać, że to edycja „online” zawodów oraz nawiązywać do obecnie otaczającej nas rzeczywistości.

Organizator konkursu:
Polski Związek Muaythai

Uczestnictwo:
Konkurs ma charakter otwarty. Prace prosimy przesyłać na e-mail: biuro@muaythai.pl

Termin zgłaszania prac – 12.05.2020 , godz. 15:00

 Prawa autorskie:

Zwycięzcy konkursu przenoszą na organizatora nieodpłatnie – w zakresie nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony – autorskie prawo majątkowe do projektu i wytworów powstałych na jego podstawie oraz prawo upowszechnienia ich na wszystkich znanych polach eksploatacji.

Nagroda:

Nagrodą dla zwycięzcy będą rękawice bokserskie tajskiej firmy MTG.

Wszystkie nadesłane prace wraz z opisem ich autorów zostaną przedstawione na stronie Związku po zakończeniu terminu ich zgłaszania, a zwycięzcę wybierze Jury powołane przez Zarząd Polskiego Związku Muaythai.