Plan na „odmrażanie” sportu – II etap

Informacje na temat planów na odmrażanie sportu.

909

4 maja Polska wkroczy w II etap walki z SARS-CoV-2 oraz choroby powodowanej przez ten wirus, COVID-19. W ramach tego II etapu zostaną wprowadzone zmiany odnoszące się do uprawiania sportu, mające na celu stopniowe wprowadzenie środowiska sportowego do stanu sprzed pandemii.

W związku z powyższym, od 4 maja możliwe będzie uprawianie sportu grupowego w ograniczonej formie. Prosimy o zapoznanie się z tymi ograniczeniami, opisanymi poniżej.

1.Możliwość korzystania z otwartej infrastruktury o charakterze sportowym – maksymalnie 6 osób na jeden obiekt, z odstępami minimum 2 metry między osobami. W jednym obiekcie nie może ćwiczyć więcej niż jedna grupa sześcioosobowa. Do otwartej infrastruktury o charakterze sportowym wliczane są: stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne), boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki), infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów motorowych oraz lotnictwa, pola golfowe, tory wrotkarskie i rolkowe. W przypadku kortów tenisowych będą udostępnione obiekty otwarte oraz pół otwarte z limitem czterech osób na kort.

2. Z jednego otwartego obiektu sportowego, bez względu na jego wielkość, może korzystać maksymalnie 6 osób. Nie ma możliwości tzw. „podzielenia” miejsca w celu umożliwienia wspólnego trenowania większej ilości grup.

3. Możliwość korzystania z otwartych terenów rekreacyjnych – w tym m.in. z lasów i parków. Na tych terenach istnieje możliwość uprawiania sportu, lecz w odróżnieniu od użytkowania obiektów o charakterze sportowym, nie ma pozwolenia na uprawianie sportów wyczynowych. Uprawianie sportu na otwartych obiektach rekreacyjnych może odbywać się w grupach maksymalnie 6 osobowych (minimum 2 metry odstępu między osobami), lecz jedynie w formie ogólnorozwojowej.

4. Na otwartych terenach rekreacyjnych dalej funkcjonuje obowiązek zasłaniania twarzy, lecz w wypadku otwartych obiektów sportowych dozwolone jest przebywanie na jego terenie bez maseczki. Komunikacja do tych obiektów oraz przygotowanie się do treningu nadal będą wymagały zakrycia twarzy.

5. W wypadku ćwiczeń w obiektach sportowych wymagana jest weryfikacja uczestników (zgłoszenie zarządcy obiektu wszystkich osób wchodzących). Między grupami wchodzącymi i wychodzącymi z obiektu wymagane jest utrzymanie przynajmniej 15 minut odstępu. W wypadku otwartych terenów rekreacyjnych wymagane jest zachowanie odpowiednio dużego odstępu między poszczególnymi grupami 6 osobowymi. Do tej pory odległość ta nie została określona żadnymi rozporządzeniami ani przepisami. Nie uzyskaliśmy też wytycznych ze strony Ministerstwa Sportu na ten temat. W związku z tym rekomendujemy trenować tak, by w zasięgu wzroku nie było innej grupy.

6. Nie ma możliwości korzystania z szatni ani węzła sanitarnego, za wyjątkiem WC.

7. Wszystkie urządzenia po ich użyciu obowiązkowo muszą zostać zdezynfekowane przez użytkowników. Podczas wchodzenia oraz opuszczania obiektów sportowych istnieje obowiązek dezynfekcji rąk.

8. Zalecane jest korzystanie z własnego sprzętu treningowego. W wypadku używania sprzętu do użytku wspólnego jest obowiązek dezynfekcji sprzętu po każdym jego użyciu.


Wszystkie aktualne informacje dotyczące zasad uprawiania sportu mogą Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Sportu.

W wypadku pytań dotyczących nowych zasad oraz obowiązków prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej strony lub mediów społecznościowych PZ Muaythai (Facebook, Twitter, Instagram).

W przypadku pilnych spraw prosimy o kontakt z naszym biurem: tel. +48 606 119 150, mail: biuro@muaythai.pl