Udział prezesa Rafała Szlachty w dorocznym Walnym Zjeździe Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Informacje o udziale prezesa Polskiego Związku Muaythai Rafała Szlachty w Walnym Zjeździe Delegatów Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

444

111 delegatów obradowało w Centrum Olimpijskim PKOl podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Polski Związek Muaythai reprezentował prezes Rafał Szlachta.

Zgodnie z wymogami statutu sprawozdanie z działalności Komitetu w roku 2018 omówił prezes PKOl Andrzej Kraśnicki. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 przedstawił Skarbnik PKOl Andrzej Witkowski, a informację o pracach Komisji Rewizyjnej, zakończone wnioskiem rekomendującym przyjęcie sprawozdania – przewodniczący Komisji Zenon Hajduga.

Zgodnie z tym wnioskiem „za” głosowali potem uczestnicy obrad. Ponadto przyjęli uchwałę o zmianach w Statucie PKOl.

Na koniec prezes Kraśnicki podziękował wszystkim, którzy pracowali i pracują na rzecz polskiego Ruchu Olimpijskiego.