Puchar Polski Muaythai – juniorów i seniorów 2018 – zaproszenie

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi zbliżającego się Pucharu Polski dla juniorów oraz seniorów.

939

Puchar Polski Muaythai
juniorów i seniorów
Kraków 19 – 21.10.2018 r.

Komunikat 

I.    Organizatorzy:
·     Raczadam Kraków,
·     Polskie Zrzeszenie Muaythai

     Patronat:
·     Polski Związek Muaythai

UWAGA: W Pucharze Polski Muaythai juniorów i seniorów mogą brać udział tylko zawodnicy i zawodniczki z klubów zrzeszonych w Polskim Związku Muaythai z opłaconą aktualną składką członkowską. 

Przypominamy również, że wszyscy zawodnicy i zawodniczki biorący udział w Pucharze, zgodnie z wytycznymi naszej światowej federacji IFMA mogą zostać poddani testom antydopingowym zarówno podczas zawodów jak też przed ich rozpoczęciem oraz po ich zakończeniu. Po szczegółowe informacje dotyczące substancji i środków zabronionych odsyłamy na stronę: https://www.antydoping.pl/lista-substancji-zabronionych/

II.  Termin:
19-21 października 2018r .

19 października (piątek)
17.00-19.00 – pierwsza część rejestracji, wagi i kontroli medycznej zawodników
19:30 – losowanie drabinek (Osoby nie ważące się w piątek muszą zadeklarować kategorię wagową w jakiej będą startować, a podczas dodatkowego ważenia w sobotę muszę się w tej kategorii zmieścić. W przypadku nie zmieszczenia się w limicie wcześniej podanej kategorii wagowej nastąpi ich dyskwalifikacja)

20 października (sobota)
7:00-8:00 – dodatkowa waga (tylko dla osób które nie ważyły się w piątek wieczorem)
8.00 – walki eliminacyjne

21 października (niedziela)
8.00-9.00 – ważenie zawodników
9.30 – walki półfinałowe i finałowe

15.00 – gala finałowa (8 wybranych finałów)

III. Miejsce:
19 października 2018 (piątek) rejestracja, waga i kontrola medyczna zawodników oraz dodatkowa waga w sobotę – Sala Sportowa Klubu Raczadam Kraków, Focha 40, 30-119 Kraków.

20-21 października Główna Hala (Hala 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych), Focha 40, 30-119 Kraków

IV. Zgłoszenia:

Zainteresowane startem kluby prosimy o zgłaszanie drogą mailową swoich zawodników, podając w mailu informacje według poniższego schematu:

– Imię
– Nazwisko
– Data urodzenia
– Narodowość
– Płeć
– Telefon
– Kraj
– Klub

UWAGA ! Podanie wszystkich danych jest obowiązkowe

Dodatkowo wraz ze zgłoszeniami należy przesłać skany zdjęć wszystkich zgłaszanych zawodników i zawodniczek oraz ich trenerów w celu wydania akredytacji na zawody. (Format jak do legitymacji tj. 35mm/45mm, podpisane imieniem i nazwiskiem zawodnika)

Kontakt:
Anna Kuzmuk
Tel. +48 881 690 725
E-mail: kuzmuk@muaythai.pl

W tej samej kategorii wagowej i wiekowej można zgłosić więcej niż 1 zawodnika z tego samego klubu. Kategoria wagowa jest rozgrywana w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 zawodników/zawodniczek.

Zawodników/zawodniczki będzie można rejestrować do
16 października 2018 roku do godziny 20:00 – po tej dacie zgłoszenia nie będą możliwe

Lista startowa będzie dostępna pod linkiem: http://www.pzmuaythai.pl/lista-startowa-pp-2018.html

V. Informacje:
–  sprzęt ochronny do walki zapewnia  organizator (akceptowalne marki to Wesing, MTG, FBT)
– zawodnik musi posiadać – spodenki muaythai, koszulkę na ramiączkach (niebieską i czerwoną), ochraniacz krocza (metalowy), ochraniacz szczęki, bandaże bokserskie (bawełniane, zakaz używania  plastrów!)

Koszulki tylko na ramiączkach!
Ochraniacz krocza  TYLKO METALOWE – wiązane (zgodnie z przepisami IFMA)
Obowiązkowy mongkom – WŁASNY (klubowy)

 VI. Warunki udziału w zawodach:
a) posiadanie książeczki sportowo-lekarskiej lub zaświadczenia od lekarza sportowego z aktualnymi
badaniami z wpisem „zdolny do treningów i startów w zawodach w dyscyplinie muaythai”,
b) ubezpieczenie NNW z datą ważności pokrywającą się z datą turnieju,
c) w przypadku zawodników i zawodniczek niepełnoletnich podpisana zgoda rodziców do udziału w
turnieju,
d) wypełniony oryginał formularza zgłoszeniowego (do oddania przy rejestracji na Hali),

VII. Opłata startowa: 
Opłata startowa wynosi 50 zł od zawodnika/zawodniczki.

Dodatkowo w przypadku braku sędziego powołanego na zawody klub uiszcza opłatę w wysokości 100 zł.

Licencja dla zawodników 30 zł/roczna (płatna na konto Polskiego Związku Muaythai do dnia 16.10.2018r.).
Dane konta do płatności za licencje zawodnicze:
Polski Związek Muaythai
ul. Juliusza Lea 44
30-052 Kraków
NIP 9562299368
PKO BP

67 1020 2892 0000 5002 0597 0472
Tytułem: Imiona i nazwiska – licencje zawodnicze

Komunikat

Kategorie wiekowe i wagowe

Deklaracja dla Seniora/rki

Deklaracja juniora/rki