Konkurs na trenerów kadry PZMT

1124

W imieniu zarządu Polskiego Związku Muaythai działając zgodnie z „Regulaminem powoływania i odwoływania trenerów kadry/reprezentacji”, ogłaszamy konkurs na trenerów kadry Polski Muaythai na rok 2024.

Swoje kandydatury można zgłaszać w dwóch kategoriach tj.:
Trener Kadry Polski juniorów i seniorów
Trener Kadry Polski dzieci i kadetów

Wszystkie wymagania jakie musi spełniać trener zawarte są w regulaminie powoływania i odwoływania trenerów kadry/reprezentacji, a najważniejsze kryteria to:
– posiadanie uprawnień instruktora sportu muaythai wydanych przez PZ Muaythai/Ministerstwo Sportu i Turystyki,
– dyspozycyjność (prowadzenie konsultacji w różnych miejscach Polski i za granicą oraz obowiązkowe uczestnictwo w imprezach międzynarodowych, na które wyjeżdża kadra),
– minimum wykształcenie średnie,
– wieloletni udokumentowany dorobek szkoleniowy w kategoriach indywidualnych w zawodach rangi MŚ, ME i MP (w pierwszej kolejności wyniki w kategorii seniorów, następnie w kat. juniorów) i doświadczenie w pracy z zawodnikami najwyższej klasy,
– przedstawienie zaświadczenia, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
– nienaganna postawa etyczno-moralna,
– zainteresowanie międzynarodowym współzawodnictwem sportowym w Muaythai (uczestnictwo),
– umiejętności organizacyjne.

Funkcje trenerów kadr wykonywane są społecznie. Trenerzy podczas konsultacji, zgrupowań i wyjazdów międzynarodowych są wynagradzani zgodnie z regulaminem finansowym PZ Muaythai są wynagradzani w sposób następujący: „Każdy dzień pobytu trenera reprezentacji Polski z Reprezentacją na zawodach zagranicznych jest wynagradzany kwotą nie mniejszą niż 150 zł brutto za dzień zawodów.”

Na zgłoszenia kandydatur czekamy do piątku tj. do 29.12.2023 roku do godziny 20:00.

Zgłoszenie musi być przesłane drogą e-mailową na adres biuro@pzmuaythai.pl na oficjalnym formularzu podpisanym i zeskanowanym dostępnym do pobrania poniżej.

Do zgłoszenia należy dołączyć (w formie skanu preferowany format pdf):
– posiadanie uprawnień instruktora sportu muaythai wydanych przez PZ Muaythai/Ministerstwo Sportu,
– świadectwo ukończenia szkoły średniej,
– opisanie swojego dorobku szkoleniowego w kategoriach indywidualnych w zawodach rangi MŚ, ME i MP (w pierwszej kolejności wyniki w kategorii seniorów, następnie w kat. juniorów, kadetów i dzieci) oraz doświadczenie w pracy z zawodnikami najwyższej klasy,
– plan szkolenia i zakładane rezultaty na rok 2024,
– przedstawienie zaświadczenia, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
– Certyfikat WADA “High Performance Coaches’ Education Program” potwierdzający ukończenie szkolenia na platformie ADEL: https://adel.wada-ama.org/learn/public/learning_plan/view/7/high-performance-coacheseducationprogram-english

Zachęcamy do udziału w konkursie!