Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym negatywnych doświadczeń pełnoletnich zawodniczek i zawodników zajmujących się sportem wyczynowym w Polsce

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – badanie dotyczące negatywnych doświadczeń w sporcie wyczynowym

360

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym negatywnych doświadczeń w sporcie wyczynowym, które przeprowadza firma PBS sp. z o. o.  działając na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich, który jako niezależny organ ds. równego traktowania, realizuje badania dotyczące dyskryminacji od 2011 r.

Badanie jest skierowane do pełnoletnich zawodniczek i zawodników sportu wyczynowego, uczestniczących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polskie związki sportowe.

Aby wziąć udział w badaniu należy posłużyć się poniższym linkiem:

https://badania.pbs.pl/Sport.pg?id=35

Wszystkie informacje są zbierane w sposób zapewniający anonimowość.

Głównym celem badania jest oszacowanie skali negatywnych doświadczeń w polskim sporcie wyczynowym. Zgromadzona wiedza, która zostanie zaprezentowana w raporcie z badania, posłuży do zaproponowania działań, które przeciwdziałać będą negatywnym zjawiskom w sporcie, także z poziomu związków sportowych.

O projekcie można również przeczytać na stronie BRPO:
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/badanie-molestowanie-w-sporcie