Wytyczne MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

173

W trosce o bezpieczeństwo społeczeństwa, w ostatnich miesiącach zostały nałożone ścisłe ograniczenia na każdy sektor życia – zarówno prywatny jak i publiczny – aby zminimalizować ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Niedawno, dzięki stabilnej sytuacji pandemicznej w kraju, część z tych ograniczeń została zniesiona. Oznacza to, że niektóre elementy z świata sportowego – w tym m.in. obozy sportowe dla dzieci – będą ponownie funkcjonowały tak jak sprzed pandemii.

Jednak tak jak w wypadku innych elementów życia, również i obozy szkoleniowe będą obowiązywały ścisłe ograniczenia sanitarne, mające na celu ochronę zdrowia uczestników oraz organizatorów. Będą one dotyczyły zarówno samej organizacji obozów jak i ich przebiegu.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

  • Działania zapewniające uczestnikom bezpieczeństwo podczas trwania obozu,
  • Działania zapewniające bezpieczeństwo przebywania na miejscu obozu,
  • Procedury zapobiegawcze w wypadku podejrzenia zakażenia u jakiejkolwiek zaangażowanej osoby (zarówno u organizatorów jak i uczestników),
  • Procedury postępowania w wypadku podejrzenia kontaktu uczestnika lub organizatora z osobą zakażoną w ciągu ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu.

Wszystkie wytyczne określają dokładne zasady, które mają obowiązywać zarówno podczas trwania zajęć jak i podczas transportu i noclegu uczestników oraz przygotowania i spożywania posiłków. Wytyczne dotyczą nie tylko organizatorów, ale również rodziców i opiekunów wysyłających dzieci oraz młodzież na obozy.

Dokument z wytycznymi mogą Państwo pobrać tutaj.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, Główny Inspektorat Sanitarny przygotował dodatkowo szczegółowe instrukcje na temat:

Instrukcje są dla Państwa dostępne w powyższych linkach.