9 stopień Khan

_____________________________________________________________________________
9 stopień Khan posiadają:

Polok Dawid /9 Khan nadany przez federację Światową IFMA

Król Rafał /9 Khan nadany przez federację Światową IFMA