10 stopień Khan

_____________________________________________________________________________
10 stopień Khan posiadają:

Karpiński Robert /10 Khan nadany przez federację Światową IFMA

Kuterba Piotr /10 Khan nadany przez federację Światową IFMA

Zięba Dawid /10 Khan nadany przez federację Światową IFMA