11 stopień Khan

_____________________________________________________________________________
11 stopień Khan posiadają:

Skupiński Maciej /11 Khan nadany przez federację Światową IFMA