12 stopień Khan

_____________________________________________________________________________
12 stopień Khan posiadają:

Rybka Bogdan /12 Khan nadany przez federację Światową IFMA

Miękczyński Robert /12 Khan nadany przez federację Światową IFMA