13 stopień Khan

_____________________________________________________________________________
13 stopień Khan posiadają:

Simonides Rafał /13 Khan nadany przez federację Światową IFMA