14 stopień Khan

_____________________________________________________________________________
14 stopień Khan posiadają:

Szlachta Rafał /14 Khan nadany przez federację Światową IFMA