Zarząd Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego proponuje pełne uznanie naszej federacji światowej IFMA

Informacja o propozycji pełnego uznania naszej federacji światowej IFMA przez Zarząd MKOl.

210

Zarząd Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) zaproponował do zatwierdzenia przez Sesję MKOl sześć tymczasowo uznanych federacji międzynarodowych (IF) w celu pełnego uznania MKOl, zgodnie z Kartą Olimpijską.

Sześć federacji to:

Nasza Światowa Federacja Muaythai IFMA (International Federation of Muaythai Associations) – uznana tymczasowo w roku 2016

The International Cheerleading Union (ICU) – tymczasowo uznana w 2016 roku

The International Sambo Federation (FIAS) – tymczasowo uznana w 2018 roku

The International Federation Icestocksport (IFI) – tymczasowo uznana w 2018 roku

World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) – tymczasowo uznane w 2018 roku

World Lacrosse (WL) – tymczasowo uznane w 2018 roku

Po wstępnym okresie uznania federacje te wykazały, że spełniają wszystkie wymagane kryteria. Ich statut, praktyka i działalność są zgodne z Kartą Olimpijską oraz przyjęły i wdrożyły Światowy Kodeks Antydopingowy oraz Kodeks Ruchu Olimpijskiego w sprawie zapobiegania manipulacji zawodami.

Ponadto wszystkie z federacji zachowują niezależność i autonomię w zarządzaniu swoim sportem i spełniają kryteria określone w procedurze uznawania sportów letnich i zimowych.

Procedura ta w szczególności wymaga posiadania co najmniej 50 stowarzyszonych federacji narodowych dla letnich Międzynarodowych Federacji (nasza federacja IFMA posiada ich ponad 140) i 25 stowarzyszonych narodowych federacji dla zimowych Międzynarodowych Federacji, z co najmniej trzech kontynentów, które prowadzą określoną, namacalną i ciągłą działalność sportową w jednej lub kilku dyscyplinach sportowych).

Sesja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, która odbędzie się w Tokio przed Igrzyskami Olimpijskimi, ma podjąć finalną decyzję w sprawie tych sześciu rekomendacji Zarządu na którą czekamy z wielką niecierpliwością.

Źródło: https://muaythai.sport/ioc-executive-board-approves-ifma/