Rekomendowane zmiany do regulaminów sal sportowych

Nasza Światowa Organizacja IFMA przygotowała zestaw wytycznych rekomendowanych dla wszystkich Związków Narodowych w celu ochrony wszystkich jej członków przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

1502

Na podstawie wytycznych otrzymanych od Naszej Światowej Organizacji IFMA, Polski Związek Muaythai przygotował rekomendacje dotyczące zasad korzystania z obiektów sportowych. Poniższe wytyczne są wskazane dla wszystkich prowadzących kluby, trenerów oraz uczestników, jednakże nie są prawnym wymogiem. Prosimy o regularne sprawdzanie strony Ministerstwa Sportu w celu śledzenia wymogów prawnych.

Rekomenduje się wprowadzenie poniższych zmian do regulaminów występujących w Państwa klubach.

Zasady przygotowania i funkcjonowania sal sportowych:

 • Maksymalnie 45 minut na jedne zajęcia. Przeznaczenie 15 minut po zajęciach na opuszczenie Sali przez wszystkich trenujących oraz kolejne 15 minut na dezynfekcję Sali.
 • Ustalenie ścisłego i niezmiennego grafiku czasowego dla pracowników i trenerów treningów indywidualnych oraz grupowych.
 • Przygotowanie listy do zapisywania się na zajęcia dla uczestników.
 • Przygotowanie arkuszy informacyjnych dla uczestników o braku możliwości uczestnictwa w wypadku wykrycia choroby podczas badań.
 • Poinformowanie uczestników o nowych zasadach panujących w sali sportowej.
 • Przygotowanie szkolenia dla pracowników i trenerów z zakresu prawidłowej dezynfekcji oraz nowych zasad w sali sportowej.
 • Zakupienie niezbędnych przedmiotów do utrzymania higieny i sanityzacji – termometrów niekontaktowych, rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji rąk oraz przedmiotów, maseczek ochronnych.
 • Usunięcielub zsunięcie na bok wszelkich przedmiotów zajmujących miejsce po środku sali.
 • Zaznaczenie taśmą znaku „X” na podłodze Sali sportowej w odstępach 2 metrowych.
 • Umieszczenie informacji o wytycznych sanitarnych w widocznych miejscach na sali
 • Dokładne zdezynfekowanie terenu klubu, sali oraz wszystkich przedmiotów przed otwarciem klubu.
 • Ustawienie dozowników z płynem do dezynfekcji przy wejściu do Sali.
 • Zaznaczenie taśmą znaku „X” przy ścianie, gdzie uczestnicy mogą zostawić swoje rzeczy.
 • Przygotowanie szatni tymczasowej.
 • Zakaz stosowania klimatyzacji. Należy otworzyć wszystkie okna dla poprawnej wentylacji.
 • Wprowadzenie płatności za zajęcia przelewem w miejsce płatności gotówkowych.

Zasady tyczące się uczestników:

 • Ścisły zakaz treningu kontaktowego, w tym rozciąganie w parach, sparingi, tarczowanie.
 • Ścisły nakaz uczestnictwa w zajęciach tylko po zapisaniu się na nich z wyprzedzeniem. Brak możliwości uczestnictwa bez zapisania się.
 • Zakaz wykorzystywania pryszniców i szatni. Korzystanie z WC wyłącznie w razie konieczności.
 • Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach w wypadku gorszego samopoczucia (grypopodobne objawy).
 • Przynoszenie własnych butelek z wodą oraz ręczników.
 • Przynoszenie własnego sprzętu – zakaz współdzielenia się sprzętem.
 • Przynoszenie zmiany ubrań oraz skarpetek.
 • Przynoszenie własnej maseczki oraz płynu dezynfekującego.
 • Opłaty za zajęcia powinny być wykonane przelewem lub online. Zakaz płatności gotówką lub kartą na miejscu.
 • Zakrywanie okolicy nosa i ust przy kichaniu lub kaszlu za pomocą chusteczki lub łokcia.
 • Zostawianie obuwia poza salą sportową. Zakaz wchodzenia na salę w obuwiu – możliwość pozostania w skarpetkach, jeżeli takie są preferencje.
 • Uczestnicy są proszeni o dokonanie zmiany odzieży przed wejściem na salę sportową. Zakaz wstępu na salę sportową w tej samej odzieży, w której uczestnik przyszedł do budynku.
 • Uczestnicy muszą przed wstępem na salę mieć sprawdzoną temperaturę ciała. W wypadku temperatury ciała powyżej 37,5 stopni Celsjusza zalecana jest rezygnacja z udziału w zajęciach.
 • Uczestnicy są proszeni o nałożenie maseczki przed wstępem na salę, oraz o posiadanie nałożonych maseczek przez cały okres trwania zajęć.
 • Uczestnicy są proszeni o trzymanie się zasad dystansu społecznego. Wchodzenie na salę oraz wychodzenie z niej powinno się odbywać w odstępach dwumetrowych. Podczas zajęć odstęp dwumetrowy również powinien zostać zachowany. Jednorazowo tylko jeden uczestnik może przechodzić przez drzwi do Sali.
 • Uczestnicy są proszeni o zostawienie rzeczy osobistych w miejscach wskazanych znakiem „X”.
 • Uczestnicy natychmiast po wejściu są proszeni o stanięciu na oznaczonym punkcie „X”, w którym będzie odbywać się ich trening.
 • Uczestnicy są proszeni o nie dotykanie sprzętu innego niż prywatny.
 • Uczestnicy są proszeni o zabranie z sali wszystkich rzeczy własnych po zakończenie zajęć.

Zasady tyczące się pracowników:

 • Pracownicy po każdych zajęciach są proszeni o zdezynfekowanie podłogi oraz szatni tymczasowej.
 • Pracownicy z temperaturą ciała równą 37,5 stopni Celsjusza lub wyżej nie powinni pracować.
 • Noszenie maseczek przez cały okres pracy. Codzienna zmiana maseczki jest rekomendowana.
 • Noszenie rękawiczek jednorazowych. Codzienna zmiana rękawiczek jest nakazana.
 • W miarę możliwości noszenie przyłbic ochronnych.
 • Konieczność oddzielenia materiałów stanowiących potencjalne źródło zakażenia od pozostałych odpadów.
 • Pozostanie w domu w wypadku gorszego samopoczucia (grypopodobne objawy).
 • Zakrywanie okolicy nosa i ust przy kichaniu lub kaszlu za pomocą chusteczki lub łokcia.

Zasady tyczące się trenerów:

 • Ścisły zakaz kontaktu fizycznego z uczestnikami.
 • Noszenie maseczek przez cały okres zajęć. Codzienna zmiana maseczki jest rekomendowana.
 • Korzystanie z własnego sprzętu – zakaz współdzielenia się sprzętem.
 • Przypominanie uczestnikom o zasadach zachowania dystansu społecznego.
 • Wprowadzenie zasady wejścia i opuszczania Sali pojedynczo przez uczestników w minimalnie 2 metrowych odstępach.
 • Zakrywanie okolicy nosa i ust przy kichaniu lub kaszlu za pomocą chusteczki lub łokcia.