Konkurs na trenerów kadry Polski PZ Muaythai na rok 2019

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem dotyczącym konkursu na trenerów kadry Polski Muaythai na rok 2019.

1356

W imieniu zarządu Polskiego Związku Muaythai działając zgodnie z „Regulaminem powoływania i odwoływania trenerów kadry/reprezentacji”, Kodeksem dobrego zarządzania dla Polskich Związków Sportowych oraz Strategią rozwoju PZ Muaythai na lata 2019-2021 niniejszym ogłaszamy konkurs na trenerów kadry Polski Muaythai na rok 2019.

Swoje kandydatury można zgłaszać w dwóch kategoriach tj.
Trener kadry Polski juniorów i seniorów – 2 miejsca,
Trener kadry Polski dzieci i kadetów – 2 miejsca,

Wszystkie wymagania jakie musi spełniać trener zawarte są w regulaminie powoływania i odwoływania trenerów kadry/reprezentacji, a najważniejsze kryteria to:

– posiadanie uprawnień instruktora sportu muaythai wydanych przez PZ Muaythai, minimum wykształcenie średnie,

– posiadanie stopnia szkoleniowego (minimum 8 Khan),

– wieloletni udokumentowany dorobek szkoleniowy w kategoriach indywidualnych w zawodach rangi MŚ, ME i MP (w pierwszej kolejności wyniki w kategorii seniorów, następnie w kat. Juniorów) i doświadczenie w pracy z zawodnikami najwyższej klasy,

– przedstawienie zaświadczenia, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

– nienaganna postawa etyczno-moralna,

– zainteresowanie międzynarodowym współzawodnictwem sportowym w Muaythai (uczestnictwo),

– umiejętności organizacyjne,

– dyspozycyjność.

Funkcje trenerów kadr wykonywane są społecznie. Trenerzy podczas wyjazdów międzynarodowych zgodnie z regulaminem finansowym PZ Muaythai są wynagradzani w sposób następujący:
„Każdy dzień pobytu trenera reprezentacji Polski z Reprezentacją na zawodach zagranicznych jest wynagradzany kwotą 150 zł brutto za dzień zawodów.”

Na zgłoszenia kandydatur czekamy do piątku tj. do 11.01.2019 roku do godziny 15:00. Zgłoszenie musi być przesłane drogą e-mailową na adres biuro@muaythai.pl na oficjalnym formularzu podpisanym i zeskanowanym dostępnym do pobrania TUTAJ.

Do zgłoszenia należy dołączyć (w formie skanu):
– posiadanie uprawnień instruktora sportu muaythai wydanych przez PZ Muaythai, ukończenia szkoły średniej,
– opisanie swojego dorobku szkoleniowego w kategoriach indywidualnych w zawodach rangi MŚ, ME i MP (w pierwszej kolejności wyniki w kategorii seniorów, następnie w kat. juniorów, kadetów i dzieci) oraz doświadczenie w pracy z zawodnikami najwyższej klasy,
– przedstawienie zaświadczenia, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,