Polityka Prywatności Polskiego Związku Muaythai

_____________________________________________________________________________
Polityka Prywatności Polskiego Związku Muaythai:

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU MUAYTHAI

I. Informacje ogólne
W trosce o bezpieczeństwo i prywatność uczestników zapraszamy do zapoznania się z polityką określającą  zasady  oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu Polskiego Związku Muaythai, zwanego dalej serwisem, funkcjonującego pod adresem www.pzmuaythai.pl

  1. Operatorem Serwisu www.pzmuaythai.pl  jest Polski Związek Muaythai z siedzibą w Krakowie. Ul. Juliusza Lea 44, 30-052 Kraków zarejestrowanym  pod numerem KRS 0000409817
  2. NIP 9562299368
  3. W przypadku zmiany zasad Polityki Prywatności Serwisu  operator Serwisu zobowiązuje się opublikować je niezwłocznie na tej podstronie.

II. Ochrona danych osobowych

  1. Operator Serwisu www.pzmuaythai.pl przestrzega ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późn. zm.).
  2. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Muaythai, z siedzibą w Krakowie  przy ul. Juliusza Lea 44  pod numerem KRS 0000409817, NIP 9562299368.
  3. Użytkownik serwisu www.pzmuaythai.pl ma prawo wglądu w swoje dane, prawo ich zmiany i żądania usunięcia.
  4. Dane zbierane są w celu dostarczenia określonych usług użytkownikom Serwisu jak w celach administracyjnych, statystycznych oraz do ochrony zarówno Serwisu www.pzmuaythai.pl, jak i jego użytkowników.

III. Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe użytkowników serwisu przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej zgody lub zgód i wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić Państwa dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.
Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na specjalnym serwerze, zapewniającym właściwą ochronę.
Przypominamy, że macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

IV. Udostępnianie danych osobowych
Jako administrator danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub w wyniku postanowienia sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Procedurę przetwarzanie posiadanych danych osobowych możemy powierzyć innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy, zgodnie z  art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Pytania i kontakt
Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych lub Polityki prywatności to prosimy o kontakt pod adresem biuro@muaythai.pl
Chcesz wiedzieć więcej zobacz naszą klauzulę informacyjną poniżej.