Warunki członkostwa

_____________________________________________________________________________
Informacje odnośnie zrzeszenia z Polskim Związkiem Muaythai:

Nowy Klub chcący przystąpić do Polskiego Związku Muaythai:

1. Przesyła nam e-maila na adres biuro@muaythai.pl, w  którym opisuje swoją dotychczasową działalność odnośnie muaythai  (zawodniczą, trenerską, organizacyjną).

2. Przesyła nam dokumenty rejestrowe klubu nie starsze niż 3 m-ce (odpis KRS / odpis z Urzędu Miasta oraz Statut Klubu).

3. Przesyła nam uzupełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej).

4. Klub po złożeniu dokumentacji, czeka na pozytywną opinię zarządu Polskiego Związku Muaythai.

5. Po pozytywnej opinii nowy klub wpłaca składkę członkowską w kwocie 500 zł.

6. Po zatwierdzeniu wpłaty przesyłamy CERTYFIKAT członkowski (wzór załączony poniżej).

7. Każdy klub zrzeszony z Polskim Związekiem Muaythai musi posiadać przynajmniej 1 trenera z uprwanieniami instruktora sportu muaythai wydanymi w latach wcześniejszych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki lub Polski Związek Muaythai.

Od 1 stycznia 2018 r., wracamy do składek członkowskich od klubów w kwocie 500 zł. Jeżeli składka zostanie wpłacona do końca stycznia 2018 roku zostaje pomniejszona do kwoty 400 zł.

Opierając się na modelu działającym w większości państw członkowskich Światowej Federacji Muaythai IFMA – Polski Związek Muaythai będzie pobierał opłaty licencyjne. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki startujący w zawodach są zobowiązani do posiadania licencji Polskiego Związku Muaythai (opłata 30 zł rocznie) formularze licencyjne poniżej. Z kolei dla osób ćwiczących w klubie, nie startujących w zawodachk koszt  licencji to 20 zł rocznie. Liczymy, że wraz ze zwiększającą się liczbą osób trenujących, wzrastać będzie popularność Muaythai w Polsce.

Składkę członkowską klub powinien przelać (400 zł do końca stycznia od 1 lutego 500 zł) na konto Związku najpóźniej do 29 lutego 2018 r.

Tylko kluby zrzeszone w Polskim Związku Muaythai mają:

– możliwość startu w imprezach rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski,
– możliwość dostania się zawodnika/zawodniczki do Kadry Narodowej,
– możliwość udziału w imprezach rangi mistrzowskiej tj. Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharach Świata i Europy (koszty udziału pokrywa Polski Związek Muaythai przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki),
– po wywalczeniu miejsc medalowych na imprezach rangi mistrzowskiej możliwość otrzymania stypendiów oraz nagród z Ministerstwa Sportu i Turystyki jak również z instytucji lokalnych (Polski Związek Muaythai wystawia stosowne zaświadczenia, które mogą pomóc w otrzymaniu stypendiów i nagród lokalnie),
– możliwość stałego rozwoju swoich umiejętności i sprawdzenia ich z najlepszymi zawodnikami w kraju i na świecie,
– możliwość brania udziału w seminariach, kursach i szkoleniach organizowanych przez Polski Związek Muaythai,
– możliwość otrzymania wszelkich zaświadczeń z Polskiego Związku Muaythai mogących pomóc klubowi lub zawodnikom i zawodniczkom w otrzymaniu różnorakich nagród, dotacji itd.

Instrukcja postępowania:
Ustala się termin na przesłanie składki członkowskiej do dnia 29 lutego 2018 r. w kwocie 500 zł. Składka przelana wcześniej tj. do 31 stycznia 2018 roku wynosi 400 zł.

Dane do przelewów:

Polski Związek Muaythai
ul. Juliusza Lea 44
30-052 Kraków
NIP 9562299368
PKO BP

67 1020 2892 0000 5002 0597 0472

Tytułem: (Nazwa Klubu) składka członkowska 2018,

Licencje zawodnicze lub osób ćwiczących w klubie można opłacić przelewem (konto powyżej) z dopiskiem licencje zawodnicze / osób ćwiczących. Należy uzupełnić plik z załącznika o nazwie Licencje PZ Muaythai.doc. Na druku /zawodnik/zawodniczka/trenujący uzupełniają swoje dane (koniecznie DRUKOWANYMI LITERAMI).  Każdą uzupełnioną tabelę niezwłocznie przesyłamy na podany e-mail (biuro@muaythai.pl). Istnieje również możliwość wykupienia licencji bezpośrednio na zawodach.