Warunki członkostwa

_____________________________________________________________________________
Informacje odnośnie zrzeszenia z PZ Muaythai:

Nowy Klub chcący przystąpić do Polskiego Związku Muaythai:

  1. Przesyła nam e-maila na adres biuro@muaythai.pl, w  którym opisuje swoją dotychczasową działalność odnośnie muaythai  (zawodniczą, trenerską, organizacyjną).
  2. Przesyła nam dokumenty rejestrowe klubu nie starsze niż 3 m-ce (odpis KRS / odpis z Urzędu Miasta oraz Statut Klubu).
  3. Przesyła nam uzupełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj).
  4. Klub po złożeniu dokumentacji, czeka na pozytywną opinię zarządu Polskiego Związku Muaythai.
  5. Po pozytywnej opinii nowy klub wpłaca składkę członkowską w kwocie 600 zł (do końca czerwca danego roku) lub 300 zł od 1 lipca danego roku.
  6. Po zatwierdzeniu wpłaty przesyłamy CERTYFIKAT członkowski (wzór załączony poniżej).
  7. Każdy klub zrzeszony z Polskim Związkiem Muaythai musi posiadać przynajmniej 1 trenera z uprawnieniami instruktora sportu muaythai wydanymi w latach wcześniejszych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki lub Polski Związek Muaythai. Jeżeli w nowo zrzeszonym klubie nie ma trenera z w/w uprawnieniami klub ma rok czasu na odbycie kursu i dopełnienie tego obowiązku.

Od 1 stycznia 2020 r. kluby członkowskie będą obowiązywały następujące opłaty:

– składka członkowska od klubu w kwocie 600 zł. Jeżeli składka zostanie wpłacona do końca stycznia 2020 roku zostaje pomniejszona do kwoty 500 zł,

– licencja zawodnicza amatorska 40 zł rocznie,

– licencja zawodnicza zawodowa 60 zł rocznie,

– licencja osób ćwiczących rekreacyjnie (opcjonalna) 25 zł rocznie,

– licencja sędziowska (III sędzia krajowy 40 zł rocznie, II sędzia międzynarodowy 50 zł rocznie, I sędzia walk zawodowych 60 zł rocznie),

– licencja trenerska/instruktorska 50 zł rocznie,

– licencja egzaminatora na stopnie Khan 50 zł rocznie.

Składkę członkowską klub powinien uregulować (500 zł do końca stycznia od 1 lutego 600 zł) najpóźniej do 29 lutego 2020 r. W przypadku niedotrzymania tej daty klub traci status klubu członkowskiego.

Tylko kluby zrzeszone w Polskim Związku Muaythai mają:

– możliwość startu w imprezach rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski,
– możliwość dostania się zawodnika/zawodniczki do Kadry Narodowej,
– możliwość udziału w imprezach rangi mistrzowskiej tj. Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharach Świata i Europy (koszty udziału pokrywa Polski Związek Muaythai przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki),
– po wywalczeniu miejsc medalowych na imprezach rangi mistrzowskiej możliwość otrzymania stypendiów oraz nagród z Ministerstwa Sportu i Turystyki jak również z instytucji lokalnych (Polski Związek Muaythai wystawia stosowne zaświadczenia, które mogą pomóc w otrzymaniu stypendiów i nagród lokalnie),
– możliwość stałego rozwoju swoich umiejętności i sprawdzenia ich z najlepszymi zawodnikami w kraju i na świecie,
– możliwość brania udziału w seminariach, kursach i szkoleniach organizowanych przez Polski Związek Muaythai,
– możliwość otrzymania wszelkich zaświadczeń z Polskiego Związku Muaythai mogących pomóc klubowi lub zawodnikom i zawodniczkom w otrzymaniu różnorakich nagród, dotacji itd.

Instrukcja postępowania:
Ustala się termin na przesłanie składki członkowskiej do dnia 29 lutego 2020 r. w kwocie 600 zł. Składka przelana wcześniej tj. do 31 stycznia 2020 roku wynosi 500 zł.

Składki członkowskie oraz pozostałe opłaty powinny być uiszczane bezpośrednio przez system iMuaythai. Link do logowania TUTAJ

W przypadku dodatkowych pytań związanych z zakładaniem konta i poruszaniem się po systemie prosimy o kontakt z biurem Związku e-mailowo: biuro@muaythai.pl lub telefonicznie +48 606 119 150.

Aktualny statut Polskiego Związku Muaythai dostępny TUTAJ