Europejska Kampania w Sprawie Narkotyków

_____________________________________________________________________________
Opis Kampanii prowadzonej na terenie Unii Europejskiej:

Polski Związek Muaythai przy współpracy z Polskim Zrzeszeniem Muaythai, włączył się w kampanię EAD – Europejska Kampania w Sprawie Narkotyków.

Głównym celem EAD jest zaangażowanie społeczeństwa na rzecz podniesienia świadomości dotyczącej problemu narkotykowego. Dzięki włączeniu się w akcję nasz Związek otrzymał wiele rzeczowych informacji na temat zmieniającego się w błyskawicznym tempie rynku narkotykowego.

Mieliśmy także okazję do porównania i wymiany doświadczeń oraz poznania nowych rozwiązań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych. A zdobytą wiedzę wykorzystywaliśmy przy naszych kolejnych projektach.