Wykup licencję

_____________________________________________________________________________
Wykup licencję PZ Muaythai:

Opłaty za licencje powinny być uiszczane na konto Polskiego Związku Muaythai. Poniżej ich podział:

– licencja zawodnicza amatorska 40 zł rocznie,

– licencja zawodnicza zawodowa 60 zł rocznie,

– licencja osób ćwiczących rekreacyjnie (opcjonalna) 25 zł rocznie,

– licencja sędziowska (III sędzia krajowy 40 zł rocznie, II sędzia międzynarodowy 50 zł rocznie, I sędzia walk zawodowych 60 zł rocznie),

– licencja trenerska/instruktorska 50 zł rocznie,

– licencja egzaminatora na stopnie Khan 50 zł rocznie.

Dane do przelewu:

Polski Związek Muaythai
30-102 Kraków, ul. Kazimierza Morawskiego nr 5 lok. 318,
KRS 0000409817
NIP 9562299368
REGON 341239062

Konto bankowe:
PKO BP
07 1020 2892 0000 5702 0475 7060

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby której licencja dotyczy oraz klub