Akademia Zarządzania Sportem

Szkolenie dotyczyło "Źródła finansowania w sporcie"

96

Wiceprezes Polskiego Związku Muaythai – Sebastian Szut, wziął udział w dwudniowym szkoleniu Akademii Zarządzania Sportem, która organizowana i prowadzona jest przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy.

Temat szkolenia: „Źródła finansowania w sporcie„.

Pierwszy wykład:
„Prawne aspekty finansowania sportu w Polsce – zagadnienia wprowadzające poprowadził Jarosław Bączyk.
Z kolei Dominik Hamera, opowiadał o pozyskiwaniach funduszy unijnych i krajowych dla związków sportowych.

Pod koniec roku, dzieląc się nabytą wiedzą – dla wszystkich klubów zrzeszonych w PZMT, przygotujemy spotkanie z zakresu pozyskiwania dotacji i grantów.