Konkurs na II trenera kadry Polski PZ Muaythai juniorów i seniorów na rok 2021

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem dotyczącym konkursu na II trenera kadry Polski Muaythai juniorów i seniorów na rok 2021.

302

W imieniu zarządu Polskiego Związku Muaythai działając zgodnie z „Regulaminem powoływania i odwoływania trenerów kadry/reprezentacji”, Kodeksem dobrego zarządzania dla Polskich Związków Sportowych oraz Strategią rozwoju PZ Muaythai na lata 2019-2021 -niniejszym ogłaszamy konkurs na:

II Trenera kadry Polski Muaythai juniorów i seniorów

Wszystkie wymagania jakie musi spełniać trener zawarte są w regulaminie powoływania i odwoływania trenerów kadry/reprezentacji, a najważniejsze kryteria to:

– posiadanie uprawnień instruktora sportu muaythai wydanych przez PZ Muaythai/Ministerstwo Sportu i Turystyki,

– dyspozycyjność (prowadzenie konsultacji w różnych miejscach Polski i za granicą oraz obowiązkowe uczestnictwo w imprezach międzynarodowych, na które wyjeżdża kadra),

– minimum wykształcenie średnie,

– wieloletni udokumentowany dorobek szkoleniowy w kategoriach indywidualnych w zawodach rangi MŚ, ME i MP (w pierwszej kolejności wyniki w kategorii seniorów, następnie w kat. juniorów) i doświadczenie w pracy z zawodnikami najwyższej klasy,

– przedstawienie zaświadczenia, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

– nienaganna postawa etyczno-moralna,

– zainteresowanie międzynarodowym współzawodnictwem sportowym w Muaythai (uczestnictwo),

– umiejętności organizacyjne.

Funkcje trenerów kadr wykonywane są społecznie. Trenerzy podczas konsultacji, zgrupowań i wyjazdów międzynarodowych zgodnie z regulaminem finansowym PZ Muaythai są wynagradzani w sposób następujący:

„Każdy dzień pobytu trenera reprezentacji Polski z Reprezentacją na zawodach zagranicznych jest wynagradzany kwotą 150 zł brutto za dzień zawodów.”

Na zgłoszenia kandydatur czekamy do piątku tj. do 11.06.2021 roku do godziny 20:00. Zgłoszenie musi być przesłane drogą e-mailową na adres biuro@muaythai.pl na oficjalnym formularzu podpisanym i zeskanowanym dostępnym do pobrania TUTAJ.

Do zgłoszenia należy dołączyć (w formie skanu):

– posiadanie uprawnień instruktora sportu muaythai wydanych przez PZ Muaythai/Ministerstwo Sportu,

– świadectwo ukończenia szkoły średniej,

– opisanie swojego dorobku szkoleniowego w kategoriach indywidualnych w zawodach rangi MŚ, ME i MP (w pierwszej kolejności wyniki w kategorii seniorów, następnie w kat. juniorów, kadetów i dzieci) oraz doświadczenie w pracy z zawodnikami najwyższej klasy,

– plan szkolenia i zakładane rezultaty na rok 2021,

– przedstawienie zaświadczenia, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.