Podsumowanie kolejnego szkolenia w ramach Akademii Zarządzania Sportem

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem dzisiejszego szkolenia w ramach Akademii Zarządzania Sportem.

71

W dniu dzisiejszym odbyło się już 4 z kolei szkolenie dla polskich związków sportowych w ramach Akademii Zarządzania Sportem.

Tematem wydarzenia były: Projekty europejskie w obszarze sportu: Erasmus+ Sport.

Kryzys wywołany pandemią pokazał wyraźnie, że uzależnienie od jednego źródła finasowania może być bardzo ryzykowne. Dywersyfikacja źródeł finansowania pozwala zmniejszyć ryzyko, a nawet obniżyć koszty. Jednym ze źródeł finansowania jest udział w unijnym programie Erasmus+ Sport. Jest to program z obszaru sportu, który stwarza możliwość pozyskania środków na realizację pomysłów przez polskie związki sportowe.

Celem wydarzenia było zapoznanie przedstawicieli polskich związków sportowych z perspektywą finansowania projektów sportowych ze środków UE w latach 2021-2027, a także przedstawienie priorytetów i polityki UE w obszarze sportu i aktywności fizycznej. 

Udział w programie Erasmus+ Sport będzie okazją do budowania dialogu pomiędzy organizacjami polskimi oraz zagranicznymi. Dodatkowo program stwarza możliwość wymiany  doświadczeń przy realizacji projektów finansowanych przez Komisję Europejską. 

Prezentacje dotyczące realizowanych projektów w ramach Erasmus+ Sport przedstawili przedstawiciele: Instytutu Sportu – PIB, Polskiego Związku Żeglarskiego, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Polskiego Związku Golfa oraz Polskiego Związku Hokeja na Trawie.

Więcej szczegółów można odszukać bezpośrednio na stronie internetowej Akademii Zarządzania Sportem – LINK