Pomoc finansowa dla klubów z PFR – informacje

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o możliwości uzyskania pomocy finansowej z PFR.

257

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii dołączyło do Tarczy 2.0 sporo kodów PKD z branży sportowej.

 

Jak skorzystać z subwencji znaleźć można bezpośrednio na stronie PFR na www.pfrsa.pl

 

Poniżej kody PKD objęte pomocą:

  • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;
  • 93.12.Z – Działalność klubów sportowych;
  • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
  • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
  • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
  • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,