Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PKOl – podsumowanie

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

262

29.09.2020 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze. Pełnomocnikiem reprezentującym nasz Związek był Pan Maciej Malski. Prezes Andrzej Kraśnicki przedstawił sprawozdanie z działalności PKOl i podsumował najważniejsze wydarzenia 2019 roku – wyjątkowego dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego z uwagi na fakt, że obchodził 100-lecie swojego istnienia. Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności PKOl, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej za miniony rok.

Zarząd PKOl uhonorował dwie osoby zasłużone dla Ruchu Olimpijskiego i szerzenia idei Fair Play. Listy gratulacyjne otrzymali prof. Kajetan Hądzelek – Prezes Fundacji „Komitet Pierre’a de Coubertin w Polsce” i członek Polskiej Akademii Olimpijskiej, który niedawno obchodził swoje 90 urodziny i Magdalena Rejf – Menedżer Kultury i Edukacji olimpijskiej, wieloletnia sekretarz Klubu fair Play, wyróżniona przez Europejski Ruch Fair Play nagrodą „Duch Fair Play”.