Międzynarodowy Komitet Olimpijski wspiera portal ekorozwoju GAISF

Informacje o portalu o zrównoważonym rozwoju stworzonym przez GAISF 8 lipca 2020r.

218

Globalne Stowarzyszenie Międzynarodowych Federacji Sportowych (GAISF), wspierane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), 8 lipca uruchomił portal o ekorozwoju  – stronę internetową dedykowaną zrównoważonemu rozwojowi w obliczu zmian klimatycznych, nierówności ekonomicznej i niesprawiedliwości społecznej.

Portal został stworzony z myślą o dalszym dążeniu do celów zrównoważonego rozwoju sportowego. Strona jest swoim rodzajem darmowym narzędziem, służącym do zgrupowania w jednym miejscu wszystkich zasobów ekorozwojowych z całej wspólnoty sportowej.

„W dzisiejszych czasach widzimy coraz większą inicjatywę wśród społeczności sportowej do budowania bardziej zrównoważonej przyszłości,” powiedział Kit McConnel, Dyrektor Sportu MKOl. „Zrównoważony rozwój jest jednym z trzech głównych punktów Olimpijskiej Agendy 2020 oraz w swoim rodzaju strategiczną mapą drogową wskazującą drogę do przyszłości Ruchu Olimpijskiego. Dlatego też naszym celem jest wspieranie wszystkie organizacje sportowe, zarówno te małe jak i te duże, w ich podróży na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ta platforma jest ważną częścią ich starań. Mamy nadzieję, że dzięki naszej trwałej współpracy z GAISF, sport będzie grał istotną rolę w dzisiejszych globalnych staraniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.”

Treść zamieszczona na stronie, która będzie regularnie aktualizowana, informuje o szerokim zakresie działań na rzecz ekorozwoju, od inicjatyw  z międzynarodowych organizacji sportowych po zasoby spoza świata sportowego, takie jak przedstawione wytyczne czy raporty. Dodatkowo na stronie znajduje się duży zasób badań wykonanych przez różne organy sportowe, w tym MKOl, gdzie zasób ten ma w przyszłości się powiększyć.

Na portalu również jest kalendarz, który zawiera wszystkie istotne zdarzenia oraz cele dotyczące ekorozwoju.

Raffaele Chiulli, prezydent GAISF, powiedział: „Zrównoważony rozwój jest sercem sportu i będzie jego jeszcze ważniejszym aspektem w środowisku post-COVID-19. Utworzenie tego portalu jest ważnym kamieniem milowym w naszych wspólnych, dalszych dążeniach do wywarcia pozytywnego wpływu na społeczeństwo w tym zakresie.

„Jako zarządcy dobrobytu naszej planety, przy tak wielu sportach uprawianych w środowisku naturalnym, jesteśmy szczególnie świadomi potrzeby priorytetowego traktowania zrównoważonej przyszłości.

„Jako wspólny głos sportu czuliśmy, że utworzenie tego portalu przez GAISF było rzeczą słuszną. Obecność tej strony służy jako pomoc dla naszych członków w ich niewiarygodnych wysiłkach na rzecz promowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Naszą nadzieją jest, że ta platforma nie tylko będzie służyła globalnej społeczności sportowej, ale będzie również niezbędnym narzędziem dla szerszej społeczności.”

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie „sustainability.sport”, dostępnej tutaj.