Wirtualne Mistrzostwa Świata IFMA

Z powodu pandemii i ograniczeń występujących w wielu krajach, tegoroczne Mistrzostwa Świata IFMA odbędą się wirtualnie.

353

Ostatnie kilka miesięcy były trudne dla wszystkich, od najmłodszych po najstarszych. Każda dziedzina życia ucierpiała podczas pandemii, w tym również branża sportowa – wiele imprez, zawodów, spotkań natury sportowej musiało zostać odwołanych lub przeniesionych. Wśród wszystkich zawodników każdego rodzaju sportu tkwiła niepewność, czy będą mogli uczestniczyć w jakichkolwiek zawodach w tym roku.

Ta sama niepewność istniała wśród członków IFMA – przynajmniej do niedawna. Wiedząc, w jakiej sytuacji znalazł się świat, Nasza Światowa Organizacja IFMA wyszła naprzeciw oczekiwaniom z propozycją oficjalnych mistrzostw, które odbędą się całkowicie wirtualnie.

Ogłoszone przez IFMA Mistrzostwa Świata mają odbyć się w październiku tego roku, z wieńczącym Mistrzostwa finałem w Bangkoku pod koniec października. Zawody finałowe będą wyświetlane na telebimach umieszczonych na specjalnie przygotowanej scenie w Bangkoku dla wszystkich zainteresowanych w tym mieście. Wszystkie zawody będą transmitowane internetowo na przygotowanej do tego celu stronie internetowej.

Przed Mistrzostwami Świata, IFMA organizuje również Wirtualne Mistrzostwa Kontynentalne które mają się odbyć w wrześniu tego roku, oraz zaprasza wszystkie Związki Narodowe do organizowania własnych, narodowych mistrzostw wirtualnych, które powinny się odbyć między 1.07.2020r. (środa) a 31.08.2020r. (poniedziałek).

We wszystkich tych Mistrzostwach będzie możliwość startowania w dowolnie wybranych kategoriach z czterech możliwych (występuje pełna dowolność w liczbie kategorii, w której zawodnik chce brać udział):

  1. Kategoria Wai Khru
  2. Kategoria Shadow Boxing, czyli Walki z Cieniem
  3. Kategoria Max Fit
  4. Kategoria Aero Fit (kategoria grupowa)

Kategoria Wai Khru oraz Shadow Boxing są kategoriami ściśle powiązanymi z Muaythai, za to kategoria Max Fit oraz Aero Fit są kategoriami ogólnorozwojowymi nie wymagającymi znajomości technik wykorzystywanych w Muaythai. Poniżej zamieszczone są krótkie opisy i wymagania dotyczące poszczególnych kategorii:

  • Kategoria Wai Khru: Każdy zawodnik będzie poproszony o nagranie swojego tańca Wai Khru, trwającego maksymalnie 3 minuty (dłuższy czas trwania tańca będzie skutkował ujemnymi punktami). Zawodnik może zdobyć maksymalnie 10 punktów, gdzie oceniane będą: poprawne ustawienia kamery oraz poprawnie wybrane otoczenie, rytmiczność, ubiór, implementacja pozycji obligatoryjnych, równowaga, postawa ciała, płynność tańca. Tańce wyłonionych dwóch finalistów będą transmitowane na żywo.
  • Kategoria Shadow Boxing: Zawodnicy będą poproszeni o zademonstrowanie swojej walki z cieniem podczas transmisji na żywo. Walki będą obserwowane oraz oceniane przez 2-3 sędziów w czasie rzeczywistym. Zawodnik będzie miał za zadanie wykonanie trzech rund walki z cieniem (długość trwania rund jest zależna od wieku zawodnika), gdzie: pierwszą rundą jest rozgrzewka, drugą rundą jest prezentacja defensywnej walki z cieniem, trzecią rundą jest pokaz siły oraz szybkości. Pojedynek odbędzie się w sposób następujący: dwóch zawodników dołączy do transmisji z sędziami, następnie zawodnicy kolejno przedstawiają swoje walki, po czym sędziowie dokonają oceny. Do kolejnej rundy przejdzie zawodnik z większą ilością punktów.
  • Kategoria Max Fit: Ta kategoria ma na celu wykazanie siły oraz wytrzymałości zawodników. Każdy zawodnik będzie miał za zadanie wykonanie sprecyzowanej ilości ćwiczeń, składających się na trzy osobne rundy – pierwsza runda będzie się skupiała na ćwiczeniach tułowia, druga – na ćwiczeniach siły górnej partii ciała i ostatnia runda na ćwiczeniach szybkości i chybkości dolnej partii ciała. Zawodnicy będą oceniani pod względem ilości powtórzeń danego ćwiczenia, które będą wykonywać, oraz jakości i rytmiki tych powtórzeń. Jednocześnie będzie ocenianych dwóch zawodników – zawodnik z większą ilością punktów przejdzie do kolejnej rundy.
  • Kategoria Aero Fit: W tej kategorii grupowej zawodnicy będą mieli za zadanie przedstawić choreografię typu dance fitness lub aerobic fitness, trwającą maksymalnie 3 minuty. Zawodnicy będą ocenieni na podstawie kreatywności ich choreografii, różnorodności elementów wykorzystanych, zaprezentowanej równowagi oraz wytrzymałości, wybranych kostiumów oraz ich koordynacji i synchronizacji w grupie. Zawodnicy będą proszeni o nagranie ich choreografii i przesłanie sędziom, gdzie na podstawie opisanych kategorii zostaną ocenieni. Finały tej kategorii odbędą się poprzez transmisję na żywo w Bangkoku.

Wirtualne Mistrzostwa Świata przygotowywane przez IFMA mają na celu umożliwienie współzawodniczenia jak największej ilości osób, które z powodu zaistniałej sytuacji nie miałyby szans na wystąpienie w zawodach w tym roku. Dodatkowo, IFMA zapewnia wszystkich swoich członków oraz poszczególnych zawodników Związków członkowskich, że mimo wirtualnej natury tych Mistrzostw, mają one taką samą rangę, jak Mistrzostwa Świata organizowane w sposób tradycyjny – dowodem na to jest współpraca w tworzeniu tych zawodów z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl) oraz Światową Agencją Antydopingową (WADA).

Wszystkie szczegóły, które nie zostały przedstawione w tym artykule – łącznie z dokładnymi instrukcjami technicznymi i regułami punktacji kategorii – są dla Państwa dostępne na oficjalnej stronie Mistrzostw.