IV Etap Odmrażania Sportu

Informacja na temat rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2020r.

635

Pod koniec zeszłego tygodnia, dnia 29.05.2020r. Rada Ministrów wydała kolejne rozporządzenie dotyczące wielu dziedzin życia społecznego, w tym kwestie odmrażania sportu. Większość z ograniczeń, które dotyczyły jeszcze III Etapu są w tej chwili zniesione.

Poniżej przedstawione zostały zmiany w ograniczeniach obowiązujące od 6.06.2020r. (sobota), lub dat późniejszych (będą one podane przy punktach, których te późniejsze daty dotyczą).

 • Zniesione zostały wszystkie ograniczenia dotyczące wymaganej minimalnej powierzchni oraz charakteru obiektów sportowych.
 • W tej chwili występuje stały limit uczestników, który tyczy się każdego rodzaju obiektu bez względu na jego powierzchnię, strukturę oraz rodzaj (otwarty lub zamknięty) i wynosi on maksymalnie 150 uczestników.
 • Zniesione zostało ograniczenie odnośnie dystansu społecznego – tj. można prowadzić zajęcia kontaktowe. Rekomendowane natomiast jest dalsze użytkowanie własnego sprzętu oraz próba zachowania dystansu społecznego 2 metrów, jeżeli jest to możliwe. Dodatkowo rekomenduje się dezynfekcję rąk po każdej określonej aktywności.
 • Zajęcia sportowe mogą być prowadzone na każdym terenie otwartym, gdzie liczba uczestników nie przekracza 150 osób.
 • Można ponownie prowadzić wydarzenia oraz zawody sportowe, zarówno na terenach otwartych oraz w obiektach zamkniętych. Występuje jednak ograniczenie do 150 uczestników (nie dotyczy ten limit osób obsługujących wydarzenie sportowe). Dodatkowo występuje ścisły zakaz udziału publiczności – ten zakaz dotyczy również rodziców niepełnoletnich uczestników wydarzenia, którzy nie są częścią jego obsługi.
 • Zawody oraz wydarzenia sportowe mogą być organizowane prywatnie. Oznacza to, że indywidualne kluby mogą prowadzić własne zawody (nie muszą być organizowane przez związek sportowy) tak długo, jak przestrzegane będą limity uczestników (150 osób) oraz obostrzenia sanitarne przez organizatora tych wydarzeń.
 • Nie ma ograniczenia w ilości osób obsługujących wydarzenie bądź zawody sportowe. Ograniczenia tyczą się jedynie całkowitej liczby uczestników (nie wliczając w to trenerów, którzy liczą się jako obsługa zawodów), czyli 150 osób.
 • Ponowna możliwość udziału publiczności jest planowana na 19.06.2020r. (piątek). Dokładne obostrzenia oraz zasady tego uczestnictwa będą opracowane w kolejnych tygodniach.
 • Jest ponownie możliwość korzystania z szatni oraz pryszniców. Występuje jednak ścisły nakaz prowadzenia dokładnej sanityzacji obu tych pomieszczeń po każdym ich użyciu.
 • Jest dalszy ścisły nakaz dezynfekcji każdego urządzenia oraz sprzętu po jego użytku przez daną osobę.
 • Można podzielić każdy obiekt, zarówno otwarty jak i zamknięty, na mniejsze sektory w celu umiejscowienia w nim większej ilości grup, tak długo jak limit 150 uczestników nie jest przekroczony.
 • W dalszym ciągu jest ścisły nakaz weryfikacji liczby osób biorących udział w wydarzeniach lub zawodach sportowych lub korzystających z sprzętu dostępnego na obiekcie sportowym, która ma być przeprowadzona przez osobę zarządzającą obiektem.
 • Organizator ma nakaz zapewnienia środków do dezynfekcji rąk i sprzętów sportowych podczas trwania wydarzeń, zawodów lub zajęć sportowych.
 • Urządzenia oraz sprzęt sportowy musi być dezynfekowany po każdym użytku, a dodatkowo wszystkie urządzenia i sprzęty muszą być dezynfekowane po każdej grupie, która z nich korzysta.
 • Zaleca się zapewnienie 15 minut przerwy między wychodzącymi a wchodzącymi uczestnikami na dany obiekt sportowy. Jeżeli zapewnienie tej przerwy nie jest możliwe konieczne jest wykorzystanie innych środków zapewniających ograniczenie kontaktu między tymi dwiema grupami.
 • Organizacja obozów sportowych będzie możliwa od 6.06.2020r., nie mniej posiada własne ograniczenia oraz zasady które zostały Państwu przedstawione w poprzednim artykule.

Przedstawione ograniczenia są już tylko namiastką tych, które dotyczyły życia sportowego w ostatnich miesiącach. Nie mniej prosimy wszystkich o dbanie o własne bezpieczeństwo oraz zdrowie w okresie pandemii i dlatego też przestrzeganie bardziej rygorystycznych zasad, jeżeli jest to możliwe.
Życzymy Państwu zdrowia oraz mamy nadzieję na jak najszybsze zakończenie się pandemii.

Źródło: Ministerstwo Sportu