Składamy gratulacje z okazji 40. rocznicy istnienia IWGA

Polski Związek Muaythai wspólnie z Naszą Światową Organizacją IFMA składa gratulacje Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Światowych Igrzysk (IWGA) z okazji 40. rocznicy istnienia

196

Międzynarodowe Stowarzyszenie Światowych Igrzysk (IWGA) zostało założone w roku 1980 w celu spopularyzowania narodowych sportów wielu krajów na świecie. W dążeniu do tego celu IWGA od początku utrzymywała tradycyjne wartości każdych z poszczególnych sportów, kultywując i promując je na imprezach sportowych światowej rangi.

Stowarzyszenie, które powstało z połączenia sił narodowych związków sportowych 12 krajów, teraz zrzesza 37 takich związków. Od początku to nie tylko relacje z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl) były kluczowym elementem działania IWGA, lecz również relacje z Globalnym Stowarzyszeniem Międzynarodowych Federacji (GAISF)– aby zostać członkiem IWGA, związek narodowy musiał pierw być członkiem GAISF. IWGA jest w pełni rozpoznawana przez  MKOl, dzieląc te same wartości z Komitetem, co zostało potwierdzone podpisaniem protokołu ustaleń (MoU) w roku 2000. Silniejszy MoU, zgodny z Agendą Olimpijską 2020, został podpisany w roku 2016 między tymi dwiema organizacjami.

W celu promowania IWGA w kręgu organizacji rozpoznawanych przez Komitet, Igrzyska Światowe organizowane przez IWGA są pod pełnym patronatem MKOl. Nasza Światowa Organizacja IFMA jest dumnym członkiem IWGA, a jej sport Muaythai jest pełnoprawną dyscypliną sportową występującą w Igrzyskach Światowych. Od samego początku istniały silne więzi między IFMA a IWGA. Dowodem na to jest dzień złożenia przez IFMA wniosku o członkostwo w IWGA. Stało się to podczas specjalnej ceremonii w Bangkoku organizowanej przez IFMA we współpracy z Tajskim Komitetem Olimpijskim, na którą został zaproszony prezydent IWGA, Ron Froelich. To podczas tej ceremonii IFMA oficjalnie złożyła wniosek o członkostwo w IWGA.

W roku 2014 Zgromadzenie Ogólne IWGA przyjęło IFMA jako oficjalnego członka, uroczyście wręczając flagę IWGA rodzinie IFMA.

W 2015 roku Sekretarz Generalny IFMA, Stephan Fox, został wybrany jako nowy członek rady GAISF, w której to radzie razem z Prezydentem IWGA służą szerszej społeczności sportowej. W tym samym roku, dzięki działaniu Prezydenta Igrzysk Światowych – pana Jose Perureny – Muaythai stało się pełnoprawną dyscypliną sportową występującą na Igrzyskach Światowych. Po raz pierwszy zawody naszego sportu odbyły się podczas Igrzysk Światowych w 2017 roku we Wrocławiu.

Muaythai stało się bardzo popularnym sportem istniejącym w Igrzyskach od momentu jego debiutu. Ten fakt został potwierdzony wręczeniem Sofii Olofsson, mistrzyni świata IFMA i Igrzysk Światowych, nagrody Sportowca Roku podczas zgromadzenia ogólnego IWGA w Danii w 2017 roku.

Dzisiaj, w dzień 40. Rocznicy powstania IWGA, IFMA ponownie wyraża swoją dumę z członkostwa w rodzinie IWGA. Prezydent IFMA, Dr. Sakchye Tapsuwan, składa najserdeczniejsze życzenia Prezydentowi IWGA z okazji dzisiejszego dnia. Dodatkowo wykorzystał tą chwilę do wyrażenia zadowolenia z podjęcia słusznej decyzji przełożenia Igrzysk Światowych 2021 o jeden rok ze względu na kryzys COVID-19. Przesunięcie o rok z pewnością nie będzie miało wpływu na jakość Igrzysk, które IFMA jest pewna będą jednymi z najbardziej okazałych edycjami tej imprezy.

Wspólnie z IFMA składamy najszczersze gratulacje Igrzyskom Światowym, Komitetowi Wykonawczemu, Prezydentowi Perurenie, oraz poprzedniemu prezydentowi Ronowi Froelich, któremu IFMA  zawdzięcza stworzenie podstaw do marzeń i szans zawodowych jej sportowców.

Dziękujemy Wam IWGA!

 

Źródło: muaythai.sport