Pierwsze szkolenia online prowadzone przez Instytut Sportu

Instytut Sportu wychodzi na przeciw szkoleniowym potrzebom Związków.

183

Dnia dzisiejszego (06.05.2020r.) odbyło pierwsze szkolenie z cyklu szkoleń online dla związków sportowych. Celem dzisiejszego szkolenia było podniesienie kwalifikacji z obszarów organizacji, zarządzania i marketingu.

Szkolenie odbyło się przez platformę ClickMeeting oraz było niejako wprowadzeniem do dalszych części szkoleń, które będą prowadzone przez kolejne tygodnie. Z racji wprowadzonych obostrzeń dotyczących zgromadzeń, szkolenia będą odbywały się jedynie przez internetowe platformy konferencyjne. Dotyczyć będą m. in. zarządzania projektami w sporcie, nowych technologii oraz planowane są warsztaty manadżerskie.

To pierwsze spotkanie było poświęcone głównie celom organizacyjnym. Warte podkreślenie są dwie planowane inicjatywy:

  • zmiany na stronie internetowej Instytutu Sportu mające na celu ułatwienie dostępu do informacji dla Związków Sportowych
  • wydanie książki (elektronicznie oraz papierowo) na temat zarządzania biznesem sportowym

Kolejne szkolenia planowane są na dzień 20 maja 2020r.