Nasza Światowa Organizacja IFMA obchodzi Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju

Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju pierwszy raz został ustanowiony 2013 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. 6 kwietnia po raz siódmy był ten dzień obchodzony.

255

ONZ uczynił 6 kwietnia symbolicznym dniem  dla rozwoju sportu i pokoju. Wszyscy wierzymy, że w sporcie drzemie niezwykła siła. W piłce nożnej czerwone i żółte kartki są stosowane w grze by utrzymać rozgrywki w duchu „fair play”. Jednak każdego roku, w dniu 6 kwietnia, to biała kartka jest używana jako znak zaangażowania dla utrzymania pokoju. IFMA jest dumna z długiej współpracy z organizacją „Pokój i Sport” będącej pod patronatem jego wysokości Księcia Alberta II. IFMA wierzy w Olimpijskie wartości a przede wszystkim w Olimpijskie człowieczeństwo. Żyjemy w trudnych czasach i szczególnie dziś, w czasie panującej pandemii, musimy stanowić jedność. Musimy pielęgnować wspólne dla całego świata wartości solidarności, stanąć w obronie równości, walczyć przeciwko wykluczeniu oraz kontynuować promowanie i wzmacnianie pozytywnych wartości sportu. Musimy razem stanąć w obronie lepszego jutra, lepszego świata. W normalnych warunkach, to uprawianie sportu łączy nas fizycznie. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, kampania białej karty jest poświęcona utrzymaniu wspólnoty sportowej na całym świecie mimo fizycznego odosobnienia. Obecnie, dzięki mediom społecznościowym, możemy w dalszym ciągu budować solidarność, dzieląc marzenia oraz nadzieje na lepsze jutro.

Więcej na temat obchodów tego dnia można znaleźć na stronie Facebook IFMA.

Źródło: https://muaythai.sport