WARSZTATY MENEDŻERSKIE W RAMACH AKADEMII ZARZĄDZANIA SPORTEM

Akademia Zarządzania Sportem - warsztaty menedżerskie dla polskich związków sportowych.

166

W Gdańsku w dniach 11 – 13 września 2019 roku odbyło się szkolenie pod tytułem „Warsztaty menedżerskie”.

W imieniu Polskiego Związku Muaythai w szkoleniu uczestniczyła Pani Anna Kuzmuk, pracownica biura PZ Muaythai oraz przewodnicząca Komisji  ds. Mediów i PR Polskiego Związku Muaythai.

Było to szóste w tym roku szkolenie zorganizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach  Akademii Zarządzania Sportem.

Głównymi tematami trzydniowych warsztatów menedżerskich były: Europejski Korpus Solidarności, Sektorowa Rama Kwalifikacji w sporcie oraz Zarządzanie ryzykiem.

Pierwszy dzień zaczął się od rejestracji uczestników oraz wykładów na temat Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce. Prelegentami pierwszego dnia szkoleń byli: Pani Agnieszka Bielska, Koordynatorka Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce. Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze edukacji oraz zarządzania środkami unijnymi – zdobyte w instytucjach zajmujących się współpracą z UE. Od 2019 r. koordynuje wdrażanie w Polsce programu Komisji Europejskiej Europejski Korpus Solidarności, oraz Pan Marcin Kaszubowski, Prezes KS Beniaminek 03 w Starogardzie Gdańskim. Od pięciu lat aktywnie realizuje młodzieżową współpracę międzynarodową w dziedzinie edukacji i sportu.

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Unii Europejskiej. Umożliwia on młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego – we własnym kraju lub za granicą – które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie.

Więcej informacji na temat Europejskiego Korpusu Solidarności można znaleźć pod linkiem: https://europa.eu/youth/solidarity_pl

Drugi dzień szkoleń był poświęcony Sektorowej Ramie Kwalifikacji w Sporcie. Piotr Marek, pracownik Instytutu Sportu-PIB w Warszawie. Od 2010 roku pełni funkcję koordynatora projektu ustawicznego kształcenia dla trenerów sportów olimpijskich i paraolimpijskich pod nazwą Akademia Trenerska, oraz Maciej Tauber, ekspert ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych przedstawili korzyści Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie nawiązując do sukcesywnych przykładów z jej wdrożenia w innych krajach UE.

Dzięki Sektorowej Ramie Kwalifikacji możliwe będzie uporządkowanie kwalifikacji trenerskich (dyplomów i certyfikatów), funkcjonujących w Polsce w obszarach sportu dla wszystkich i sportu wyczynowego. Sektorowa rama kwalifikacji w sporcie pokaże, jakiego rodzaju kompetencje są niezbędne do uzyskania kwalifikacji trenerskich, przypisanych do poszczególnych poziomów.  Pozwoli to m.in. na porównywanie między sobą kwalifikacji trenerskich w skali krajowej oraz międzynarodowej.

Zarządzanie ryzykiem w sporcie było głównym tematem trzeciego dnia Warsztatów Menedżerskich. Bartosz Grucza, Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, zarządzania zmianą i zarządzania ryzykiem w ponad stu przedsięwzięciach w kraju i za granicą, doradca i ekspert w instytucjach państwowych i prywatnych pokazał mechanizmy zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem to skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka, jest to podejmowanie decyzji i realizacja działań prowadzących do osiągnięcia przez podmiot akceptowalnego poziomu ryzyka. W praktyce zarządzanie ryzykiem utożsamiane jest z procesami diagnozy i sterowania ryzykiem, których celem jest intencjonalne zapewnienie stabilnych wyników oraz stworzenie uwarunkowań dalszego rozwoju. Każdy proces zarządzania ryzykiem składa się z czterech następujących po sobie etapów: identyfikacja ryzyka, pomiar ryzyka, sterowanie ryzykiem, monitorowanie i kontrola ryzyka. Podczas Warsztatów Menedżerskich były prowadzone zajęcia praktyczne służące pomocą w identyfikacji ryzyka oraz sposobu zarządzania ryzykiem.

Całe wydarzenie cechowała  świetna organizacja. Prelegenci w swoich wystąpieniach zaprezentowali bardzo wysoki poziom merytoryczny, co przyczyniło się do podniesienia kompetencji przedstawicieli  związków sportowych sportów olimpijskich oraz sportów nieolimpijskich, którzy w danym szkoleniu uczestniczyli.

Zródło: Akademia Zarządzania Sportem