Podsumowanie szkolenia z Przeciwdziałania korupcji w sporcie i ustawianiu zawodów sportowych

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem szkolenia, które z ramienia Ministerstwa Sportu i Turystyki zostało zorganizowane w COS „Torwar”.

367

W dniu 11 czerwca 2019 roku w Centralnym Ośrodku Sportowym „Torwar” w Warszawie odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji w sporcie i ustawianiu zawodów sportowych.

Prowadzącym szkolenie był Pan Henryk Janus główny specjalista w Departamencie Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z ramienia Polskiego Związku Muaythai w szkoleniu uczestniczył kierownik biura Dawid Zięba.

Na szkoleniu poruszane były następujące tematy:

– zagadnienia dotyczące Konwencji Rady Europy w sprawie manipulowania zawodami sportowymi,

– problematyka „Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych”, dotycząca przeciwdziałaniu zjawiskom zagrażającym uczciwości w sporcie, w szczególności korupcji w sporcie i manipulowaniu zawodami sportowymi,

– podstawowe zagadnienia, definicje dotyczące manipulowania zawodami sportowymi,

– przedstawienie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, dotyczących reklamy i promocji gier hazardowych w kontekście organizacji wydarzeń sportowych.