1 marca 2019 roku – Międzynarodowy Dzień Bez Dyskryminacji

Każdego roku w dniu 1 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Dyskryminacji.

359

Corocznie 1 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Dyskryminacji.

Dyskryminacja jest obecnie jednym z poważniejszych problemów społecznych. Jednym ze sposobów przeciwdziałania/redukowania dyskryminacji w społeczeństwie jest zaangażowanie ludzi w różne formy aktywności fizycznej.

Muaythai to filozofia i swoista droga życia. Wartościami przyświecającymi tej sztuce walki są przyjaźń, szacunek, honor, tradycja i zasada fair play. Sportowcy, a zwłaszcza aktywni zawodnicy, mają unikalny pogląd na świat oraz specyficzne przekonania, nie tylko dotyczące bezpośrednio sportu (np. reżim, dieta itp.), ale także te dotyczące relacji międzyludzkich, w których szacunek i honor wysuwają się na pierwszy plan.

Uprawianie sportów i sztuk walki może przynosić korzyści nie tylko związane z poprawą sprawności fizycznej, ale ma też znaczenie wychowawcze. Zasady moralne, wartości, filozofia oraz szacunek dla nauczyciela i partnera przyczyniają się do pozytywnego kształtowania charakteru.